Digital visning. Istället för att gå på fysiska bostadsvisningar har digitala visningar fått ett uppsving under pandemin.
Digital visning. Istället för att gå på fysiska bostadsvisningar har digitala visningar fått ett uppsving under pandemin.

Genombrott för digitala bostadsvisningar i Västerås

Pandemin har skapat nya beteenden inom många olika områden och för bostadsspekulanter har digitala visningar blivit en naturlig del i köpprocessen. Sedan i höstas har Fastighetsbyrån i Västerås satsat på live-sända visningar vilket mottagits mycket positivt av spekulanterna. En majoritet av företagets mäklare är övertygade om att de digitala visningarna kommer att leva vidare även efter pandemin.

Publicerad
Mäklare. Under visningen berättar mäklaren om objektet och svarar på frågor från intressenterna.
Mäklare. Under visningen berättar mäklaren om objektet och svarar på frågor från intressenterna.

I början av pandemin trodde många att bostadsmarknaden skulle drabbas hårt med färre försäljningar och sjunkande priser. Tvärtom har intresset för hemmet och att byta bostad ökat och efterfrågan har varit rekordhög. Mäklarna har fått anpassa sitt arbetssätt efter förutsättningarna, bland annat hur visningar genomförs. Fastighetsbyrån i Västerås har sedan i höstas gjort en satsning på digitala live-visningar som ett säkert komplement till de fysiska visningarna.

Totalt har Fastighetsbyråns mäklare runt om i Sverige genomfört 4200 digitala live-visningar. På frågan om hur responsen varit från kunderna så svarar 44 % av mäklarna som genomfört en digital live-visning ”mycket positiv”, 38 % ”positiv”, 17 % ”neutral” och endast 1 % ”negativ”.

Rebecca Jansson, mäklare på Fastighetsbyrån Västerås, har genomfört ca 40 digitala live-visningar bara i år och fått bra respons både från säljare och spekulanter.

– Sen ungefär ett år tillbaka i tiden arbetar jag med en kombination av fysiska och digitala visningar i alla mina försäljningar. Digital live-visning är ett fantastiskt bra komplement till fysisk visning om spekulanten t.ex. bor på annan ort, är i riskgrupp p.g.a. pandemin eller vill se bostaden ytterligare en gång efter den fysiska visningen, säger hon och fortsätter:

– Precis som på en fysisk visning så har visningsdeltagarna möjlighet att ställa sina frågor i realtid till mig som mäklare via en chatt. De kan även be mig gå tillbaka för att filma något specifikt i bostaden som de är nyfikna på och vill se igen. Det sammantaget ger mig en bra relation/kontakt med bostadens besökare även i en digital värld.

– Digital live-visning är väldigt uppskattat av både köpare och säljare. Jag har flertalet bostäder jag förmedlat under året där köparen känt sig redo för kontrakt efter att endast sett bostaden via en digital visning. För våra säljare ger digital live-visning möjlighet till fler visningsdeltagare vilket givetvis ökar möjligheten till ett högre slutpris, säger Rebecca Jansson, mäklare på Fastighetsbyrån Västerås.

Live-visningar lever vidare efter pandemin

På frågan ”Tror du att digitala live-visningar kommer leva vidare och användas även efter pandemin?” så svarade 63 % av mäklarna som genomfört en live-visning ”Ja, definitivt”. 34 % svarade ”Eventuellt, i viss utsträckning” och endast 2 % svarade ”nej”.

– Digitala live-visningar har fått sitt stora genombrott kopplat till pandemin som ett säkert sätt att gå på visning. Men det finns även andra tydliga fördelar både för spekulanterna, säljarna och mäklarna. Även om det digitala inte ersätter det fysiska fullt ut så är det ett väldigt bra komplement som kommer vara relevant även efter pandemin, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Digitala live-visningar – så går det till

De digitala live-visningarna är öppna för alla. Spekulanten anmäler sig via objektet på Fastighetsbyran.com. När anmälan är gjord skickas e-post med länken till visningen och 30 minuter innan visningen skickas även en påminnelse via sms. När det är dags för visning klickar man på länken och visningen startar automatiskt. Mäklaren visar upp bostaden genom att sända live. Tittarna kan via en chatt ställa frågor direkt till mäklaren som ser frågan i mobilen och kan svara på den direkt. Visningen sparas och kan ses i efterhand för de som har länken.

Powered by Labrador CMS