Foto: MOSTPHOTOS

EXTRA: Totalt eldningsförbud i hela länet

Länsstyrelsen har på beslutat om ett skärpt, generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med den 25 juli klockan 15. Länsstyrelsen i Västmanlands län inför tillfällig föreskrift om totalt eldningsförbud – som innebär ett förstärkt eldningsförbud i jämförelse med det tidigare beslutet

  • Publicerad 14:31, 25 jul 2018

Det är totalt förbjudet att elda samt grilla i hela Västmanlands län från och med den 25 juli klockan 15.00.

Förbudet inkluderar nu även eldning och grillning på egen tomt.  

Detta betyder att: det är förbjudet att nyttja alla typer av grillar, friluftskök och liknande utomhus – överallt. Du inte får tända fyrverkerier, värmeljus, marschaller eller facklor utomhus. Rökare uppmanas att inte kasta cigarettfimpar i naturen och att släcka fimpar med vatten.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

– Även om Västmanlands län än så länge är förskonat från större aktuella bränder vill jag understryka att det är av yttersta vikt att alla i länet respekterar beslutet om totalt eldningsförbud för att undvika skada på liv och egendom. Det är allas vårt ansvar att bidra till att tryggheten i samhället bibehålls. Därför är jag mycket tacksam att beslutet följs av alla i länet, säger Minoo Akhtarzand.

Eldningsförbud i Västmanland

Svenska

Eldningsförbud råder!

Eldningsförbud innebär att du INTE får elda eller grilla i skog och mark eller på allmän plats. Förbudet gäller även engångsgrillar, iordninggjorda eldstäder och grillplatser på offentlig mark, exempelvis badplatser, campingplatser och parker.

Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret för säkerheten och att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand eller bryter mot eldningsförbudet.

Bulgariska

Забранява се палене на огън!

Забрана за палене на огън означава, че НЕ се допуска палене на огън или да се пече на скара в гори, местности и на обществени места. Забраната се отнася и за грил за еднократна употреба, за обособени места за палене на огън и за барбекю на обществени места, като например места за къпане, къмпинги и паркове.

Имайте предвид, че винаги Вие носите отговорност за сигурността и че може да бъдете подведен под отговорност и да бъдете наказан, ако причините пожар или нарушите противопожарната забрана.

Dari (Afghansk Persiska)

روشن کردن آتش ممنوع است

ممنوعیت روشن کردن آتش به این معنی است که شما اجازه روشن کردن آتش در جنگل ها، زمین های بایر و مکان های عمومی را ندارید. این ممنوعیت شامل کباب پزهای یک بار مصرف، آتشدان های خودساخته و منقل های موجود در اماکن عمومی مانند مکان های آب بازی، کمپینگ ها و پارک ها نیز می شود

توجه داشته باشید که مسئولیت ایمنی موقع افروختن آتش با شماست و در صورتی که باعث ایجاد حریق شوید و یا ممنوعیت افروختن آتش را زیر پا بگذارید این کار می تواند برای شما پیامدهای قانونی داشته و منجر به محکومیت شما بشود

Engelska

Open burning prohibition order applies!

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or barbecue in forests or in public areas. The ban also applies to disposable grills, prepared fireplaces and barbecue sites on public land, such as beaches, campsites and parks.

Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

Farsi (Persiska)

روشن کردن آتش ممنوع است

ممنوعیت روشن کردن آتش به این معنی است که شما اجازه افروختن آتش در جنگل ها، مراتع و اماکن عمومی را ندارید. این ممنوعیت شامل کباب پزهای یک بار مصرف، آتشدان های خودساخته و منقل های موجود در اماکن عمومی مانند محل  های آب تنی، کمپینگ ها و پارک ها نیز می شود

توجه داشته باشید که مسئولیت ایمنی افروختن آتش با شماست و در صورتی که باعث ایجاد آتش سوزی شده و یا ممنوعیت افروختن آتش را زیر پا بگذارید این کار می تواند برای شما پیامدهای قانونی داشته و باعث محکومیت شما گردد

Finska

Avotulentekokielto voimassa!

Avotulentekokielto tarkoittaa, että ET saa käsitellä avotulta tai grillata metsässä, maalla tai yleisillä paikoilla. Kielto koskee myös kertakäyttögrillejä, valmiita tulisijoja ja grillauspaikkoja julkisilla mailla, esimerkiksi uimapaikoilla, leirintäalueilla ja puistoissa.

Muista aina, että sinä olet vastuussa turvallisuudesta ja voit joutua edesvastuuseen ja saada rangaistuksen, jos aiheutat tulipalon tai rikot avotulentekokieltoa

Japanska

火気使用禁止令が出ています!

火気使用禁止令とは、森林、野原、公共の場での火の使用、またはバーベキューの禁止を意味します。これには簡易バーベキューグリルの使用、備え付けのバーベキュー調理場の利用、水泳場、キャンプ場、公園などの、公共のグリルエリアの使用も含まれます。

個人が常に安全の責任を負うこと、また火事を起こしたり、火気使用禁止に違反した場合は、責任を問われ罰せられることに留意してください。

Kinesiska

请务必遵守禁止生火令!

禁止生火令意谓:您不得 在林区、土地或公共场所生火或烤肉。一次性烤肉、经规划与架设的炉火区、以及位于浴场、露营区和公园等公共用地上的烤肉区,同样受到禁令管制。

请注意:您必须随时为公共安全负起责任。如果您引发火灾、或违反了禁止生火令,您的责任将会受到追究,您亦将遭到刑事处分。

Nederländska

Vuurverbod van kracht!

Vuurverbod betekent, dat het NIET is toegestaan, in bos en veld of op openbare plaatsen vuurtjes te steken of te barbecueën. Het verbod geldt ook voor wegwerp BBQs en openbare vuur- en BBQ-plaatsen, bijvoorbeeld bij badplaatsen, campings en parkeerplaatsen.

Wij maken u erop attent, das u altijd zelf voor de veiligheid verantwoordelijk bent en dat u aansprakelijk kunt worden gesteld en gestraft kunt worden, wanneer u een vuur veroorzaakt of in strijd handelt met het vuurverbod.

Polska

Obowiązuje zakaz rozpalania ognia!

Zakaz ten oznacza, że NIE WOLNO rozpalać ognia ani grillować w lasach i na polach oraz w miejscach publicznych. Zakaz ten dotyczy również grillów jednorazowych oraz specjalnie do tego celu przygotowanych ogólnodostępnych miejsc na ognisko i grillowanie, które można znaleźć na przykład przy kąpieliskach, na kampingach i w parkach.

Miej na uwadze fakt, że zawsze ty sam/sama jesteś odpowiedzialny/a za stosowanie się do reguł bezpieczeństwa i że możesz być pociągnięty/a do odpowiedzialności i ukarany/a jeśli spowodujesz pożar albo złamiesz zakaz rozpalania ognia.

Rumänska

Este interzis să se facă foc în prezent!

Interdicția de a face foc implică faptul că tu NU ai voie să faci un foc sau să faci grătar în pădure sau pe vreun teren sau într-un loc public. Interdicția se referă și la grătare de unică folosință, șeminee amenajate și locuri de grătar de pe terenuri publice, de exemplu ștranduri, campinguri și parcuri.

Gândește-te că tu ești întotdeauna cel care poartă răspunderea pentru siguranță și că poți fi tras la răspundere și poți fi pedepsit dacă cauzezi un incendiu sau dacă încalci interdicția de a face foc.

Ryska

Внимание! Сейчас действует запрет на разведение костров!

Запрет на разведение костров подразумевает, что вам НЕ разрешается разводить огонь и делать барбекю в лесу, на природных угодьях или в публичных местах. Запрет распространяется также и на одноразовые грили, специально оборудованные места для костров и барбекю на государственной или муниципальной территории, например, в местах для купания, зонах для кемпинга и в парках.

Имейте в виду, что вы всегда несете безусловную ответственность за соблюдение безопасности и вас могут привлечь к ответу и наказать, если вы станете причиной пожара или нарушите запрет на разведение костров.

Tigrinska

ንኽልከላ ምእጓድ ሓዊ ዚምልከት ምኽርታት!

ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ጫካ ወይ ኣብ ክፉት ቦታ ወይ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሓዊ ክትኣጕድ ወይ ስጋ ክትጠብስ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። እቲ ክልከላ ነዚኦም ዚስዕቡ እውን ይምልከት እዩ፥ ንሓደ ግዜ ጥራይ ዘግልግሉ መጥበሲታት ወይ ግሪል፡ እተገጣጠሙ ሰፈራት-ሓዊ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዚርከቡ ናይ ስጋ መጥበሲታት፡ ንኣብነት ኣብ ኣባይቲ መሕጸብ ኣካላት ፡ ኣብ ናይ ካምፒንግ ቦታታትን መናፈሻታትን።

ንድሕነት ብዚምልከት፡ ኩሉ ግዜ ንስኻ ባዕልኻ ተሰካሚ ሓላፍነት ምዃንካ ሕሰበሉ፣ ከምኡውን ናይ ባርዕ ጠንቂ ምስ እትኸውን ወይ ነቲ ናይ ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ዚምልከት ሕጊ ምስ እትጥሕሶ፡ ብሓላፍነት ከም እትጥየቕን ከም እትቕጻዕን ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ይግባእ።

Tornedalsfinska (Meänkieli)

Eltauskielto jällaa!

Eltauskielto merkittee ette sie ET saa ellata elikkä krillata mettässä ja maastossa elikkä ylheisellä paikala. Kielto jällaa kansa kertakäyttökrillile, vasituissa valkeansioissa ja krillipaikoissa ylheisen maan päälä, esimerkiksi paatipaikoissa, kamppinkipaikoissa ja parkissa.

Hunteeraa ette se aina olet sie joka olet vastuulinen turvalisuuesta ja ette sie saatat joutua eesvastuutheen ja sinua saatethaan rangastaa jos sie aiheutat tulipalon elikkä rikot eltauskieltoa.

Tyska

Es gilt ein allgemeines Feuerverbot!
Allgemeines Feuerverbot bedeutet, dass es VERBOTEN ist, in Wald und Feld oder an öffentlichen Orten Feuer zu machen oder zu grillen. Das Verbot gilt auch für Einweggrille und vorbereitete öffentliche Feuerstellen und Grillplätze, beispielsweise an Badestellen, Campingplätzen und Parkplätzen.

Beachten Sie bitte, dass Sie grundsätzlich selbst die Verantwortung für die Sicherheit tragen und dass Sie zur Verantwortung gezogen und bestraft werden können, wenn Sie ein Feuer verursachen oder gegen das Feuerverbot verstoßen.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Senaste nytt

Visa fler

#VÅRTVACKRAVÄSTERÅS

Läsarnas bilder på #vårtvackravästerås

Se så vackert Västerås är! Här är bilder som Västerås Tidnings läsare har tagit på #vårtvackravästerås.måndag 26/3 11:50

"Vi vill visa det vackra i vårt Västerås"

Startar kampanjen #vårtvackravästerås Är Västerås Sveriges fulaste stad? – Nä, glöm det! Vi är stolta över vår stad och tycker Västerås är vackert. Det säger Västerås Tidnings chefredaktör Jonas Edberg med anledning av den omtalade...måndag 26/3 11:10

SMAKFULLT

Från budget till några riktiga dyrgripar

Västerås vinexpert Patric Anderson bjuder på nya tips Förra spalten handlade ju om viner för under 90 kronor. Denna vecka går vi åt andra hållet.fredag 15/2 14:20

Visst går det att hitta gott vin under 90 kr

Västerås vinexpert Patric Anderson är här med en ny spalt Vi drar igång vinspalten igen och jag börjar med viner som kostar mindre än 90 kronor.fredag 1/2 15:14

Här är vinkännarnas tips till julmyset

Patric Anderson samlade expertisen Så här i juletider tycker jag att det kan vara på sin plats att ge några förslag på riktigt trevliga julklappar.fredag 21/12 14:07

BYGGA NYTT

Experten: Så blir din husdröm verklighet

”Tomten styr vilket hus man kan bygga” Vad ska man tänka på när man ska bygga ett nytt hus? Vad är viktigast och varför har husen i ett kvarter ofta samma färg på fasaden? Experten Lars Morell från Fiskarhedenvillan svarar på dessa frågor...onsdag 20/2 13:47

Ute eller inne – här är årets hustrender enligt experten

Stora eller små fönster? Vilken färg ska fasaden ha? Vilken ytterdörr ska man välja? Tobias Holmberg på Intressanta hus guidar oss igenom hustrenderna för 2019.söndag 17/2 8:09

Västeråsfamiljen byggde sitt drömhus

Här delar de med sig av sina nybyggartips Att hitta sitt drömhus kan vara svårt och ta tid. Familjen Berg/Back valde istället att bygga det själva. Genom att utgå från en planlösning de gillade ritade de om huset så det passar familjens...lördag 16/2 8:53

TRÄNING

Träna styrka blandat med balett

Styrkemoment kombinerat med balettsteg. Det är grunden för Dansverkstans tuffa träningspass Barrework. En träningsform som passar alla åldrar. – Det finns inga hopp eller farliga rörelser. Det enda...söndag 20/1 19:48

Krönika: ”Som PT är jag din stödstrumpa i vardagen”

”Var glad!” Skärpan i orden från mormor fick mig att rycka till där jag satt ihopkurad i kökssoffan med en butter uppsyn som fått Grinchen att se timid ut.söndag 20/1 11:17

En stark nykomling i Västerås

”Jag hoppas att vi kan locka de som aldrig har provat tidigare” Nybildade Västerås Kraftsportklubb startades i mitten av november. Efter bara två månader har klubben redan passerat tjugotalet i medlemsregistret. Västerås Tidning besökte den nystartade klubben och...söndag 20/1 8:19

FEST & HÖGTID

Inhyrd husmor ger värdarna mer tid för gästerna

Att ha en större fest och samla sina vänner är ett väldigt roligt sätt att umgås. Men det krävs en hel del arbete, både före och under festen. Som värd eller värdinna blir det ofta så att man inte...torsdag 8/3 11:55

Proffset Anne-Lie hjälper dig planera inför drömfesten ​

Bröllop, födelsedagsfest, dop. Alla fester kräver sin planering. Anne-Lie Hallkvist är namnet bakom företaget Märkbara Bröllop och Tillfällen, och hon är proffs på planering av fest.onsdag 7/3 9:45

RÄTT RÄTT

Amir testar Apotekarnes julmust

Mästerkocken Amir Kheirmand testar i Apotekarnes klassiska årsmust. Dessutom försöker han lista ut vad som är den hemliga ingrediensen i drycken.tisdag 19/12 9:38

Amirs såsskola: bechamelsås

Mästerkocken Amir Kheirmand har tagit på sig ett riktigt "såsigt" uppdag. – Jag har dragit igång en såsskola på min Youtubekanal Rätt Rätt. Vi ska gå igenom alla grundsåserna och förklara hur man gör...tisdag 7/11 16:17

Amir testar nya Gorbyssmaker

Gorbys har släppt nya smaker – Veggies och Taco. Klassikern har också kommit med ett nytt recept. Mästerkocken Amir Kheirmand och hans högra hand Alfred köpte hem dem för att testa.torsdag 12/10 18:13

QUIZ

Nu är musikfesten igång – testa dina Mello-kunskaper

QUIZ: Vad kan du om Västeråsbidragen i Melodifestivalen? 2019 års Mellocirkus har varit igång under några veckor och ikväll kliver Västerås egen Anton Hagman upp på scenen. Under åren har ett antal västeråsare varit med och satt färg på tävlingen, inte...lördag 23/2 20:10

E-TIDNING