Foto: MOSTPHOTOS

EXTRA: Totalt eldningsförbud i hela länet

Länsstyrelsen har på beslutat om ett skärpt, generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med den 25 juli klockan 15. Länsstyrelsen i Västmanlands län inför tillfällig föreskrift om totalt eldningsförbud – som innebär ett förstärkt eldningsförbud i jämförelse med det tidigare beslutet

  • Publicerad 14:31, 25 jul 2018

Det är totalt förbjudet att elda samt grilla i hela Västmanlands län från och med den 25 juli klockan 15.00.

Förbudet inkluderar nu även eldning och grillning på egen tomt.  

Detta betyder att: det är förbjudet att nyttja alla typer av grillar, friluftskök och liknande utomhus – överallt. Du inte får tända fyrverkerier, värmeljus, marschaller eller facklor utomhus. Rökare uppmanas att inte kasta cigarettfimpar i naturen och att släcka fimpar med vatten.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

– Även om Västmanlands län än så länge är förskonat från större aktuella bränder vill jag understryka att det är av yttersta vikt att alla i länet respekterar beslutet om totalt eldningsförbud för att undvika skada på liv och egendom. Det är allas vårt ansvar att bidra till att tryggheten i samhället bibehålls. Därför är jag mycket tacksam att beslutet följs av alla i länet, säger Minoo Akhtarzand.

Eldningsförbud i Västmanland

Svenska

Eldningsförbud råder!

Eldningsförbud innebär att du INTE får elda eller grilla i skog och mark eller på allmän plats. Förbudet gäller även engångsgrillar, iordninggjorda eldstäder och grillplatser på offentlig mark, exempelvis badplatser, campingplatser och parker.

Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret för säkerheten och att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand eller bryter mot eldningsförbudet.

Bulgariska

Забранява се палене на огън!

Забрана за палене на огън означава, че НЕ се допуска палене на огън или да се пече на скара в гори, местности и на обществени места. Забраната се отнася и за грил за еднократна употреба, за обособени места за палене на огън и за барбекю на обществени места, като например места за къпане, къмпинги и паркове.

Имайте предвид, че винаги Вие носите отговорност за сигурността и че може да бъдете подведен под отговорност и да бъдете наказан, ако причините пожар или нарушите противопожарната забрана.

Dari (Afghansk Persiska)

روشن کردن آتش ممنوع است

ممنوعیت روشن کردن آتش به این معنی است که شما اجازه روشن کردن آتش در جنگل ها، زمین های بایر و مکان های عمومی را ندارید. این ممنوعیت شامل کباب پزهای یک بار مصرف، آتشدان های خودساخته و منقل های موجود در اماکن عمومی مانند مکان های آب بازی، کمپینگ ها و پارک ها نیز می شود

توجه داشته باشید که مسئولیت ایمنی موقع افروختن آتش با شماست و در صورتی که باعث ایجاد حریق شوید و یا ممنوعیت افروختن آتش را زیر پا بگذارید این کار می تواند برای شما پیامدهای قانونی داشته و منجر به محکومیت شما بشود

Engelska

Open burning prohibition order applies!

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or barbecue in forests or in public areas. The ban also applies to disposable grills, prepared fireplaces and barbecue sites on public land, such as beaches, campsites and parks.

Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

Farsi (Persiska)

روشن کردن آتش ممنوع است

ممنوعیت روشن کردن آتش به این معنی است که شما اجازه افروختن آتش در جنگل ها، مراتع و اماکن عمومی را ندارید. این ممنوعیت شامل کباب پزهای یک بار مصرف، آتشدان های خودساخته و منقل های موجود در اماکن عمومی مانند محل  های آب تنی، کمپینگ ها و پارک ها نیز می شود

توجه داشته باشید که مسئولیت ایمنی افروختن آتش با شماست و در صورتی که باعث ایجاد آتش سوزی شده و یا ممنوعیت افروختن آتش را زیر پا بگذارید این کار می تواند برای شما پیامدهای قانونی داشته و باعث محکومیت شما گردد

Finska

Avotulentekokielto voimassa!

Avotulentekokielto tarkoittaa, että ET saa käsitellä avotulta tai grillata metsässä, maalla tai yleisillä paikoilla. Kielto koskee myös kertakäyttögrillejä, valmiita tulisijoja ja grillauspaikkoja julkisilla mailla, esimerkiksi uimapaikoilla, leirintäalueilla ja puistoissa.

Muista aina, että sinä olet vastuussa turvallisuudesta ja voit joutua edesvastuuseen ja saada rangaistuksen, jos aiheutat tulipalon tai rikot avotulentekokieltoa

Japanska

火気使用禁止令が出ています!

火気使用禁止令とは、森林、野原、公共の場での火の使用、またはバーベキューの禁止を意味します。これには簡易バーベキューグリルの使用、備え付けのバーベキュー調理場の利用、水泳場、キャンプ場、公園などの、公共のグリルエリアの使用も含まれます。

個人が常に安全の責任を負うこと、また火事を起こしたり、火気使用禁止に違反した場合は、責任を問われ罰せられることに留意してください。

Kinesiska

请务必遵守禁止生火令!

禁止生火令意谓:您不得 在林区、土地或公共场所生火或烤肉。一次性烤肉、经规划与架设的炉火区、以及位于浴场、露营区和公园等公共用地上的烤肉区,同样受到禁令管制。

请注意:您必须随时为公共安全负起责任。如果您引发火灾、或违反了禁止生火令,您的责任将会受到追究,您亦将遭到刑事处分。

Nederländska

Vuurverbod van kracht!

Vuurverbod betekent, dat het NIET is toegestaan, in bos en veld of op openbare plaatsen vuurtjes te steken of te barbecueën. Het verbod geldt ook voor wegwerp BBQs en openbare vuur- en BBQ-plaatsen, bijvoorbeeld bij badplaatsen, campings en parkeerplaatsen.

Wij maken u erop attent, das u altijd zelf voor de veiligheid verantwoordelijk bent en dat u aansprakelijk kunt worden gesteld en gestraft kunt worden, wanneer u een vuur veroorzaakt of in strijd handelt met het vuurverbod.

Polska

Obowiązuje zakaz rozpalania ognia!

Zakaz ten oznacza, że NIE WOLNO rozpalać ognia ani grillować w lasach i na polach oraz w miejscach publicznych. Zakaz ten dotyczy również grillów jednorazowych oraz specjalnie do tego celu przygotowanych ogólnodostępnych miejsc na ognisko i grillowanie, które można znaleźć na przykład przy kąpieliskach, na kampingach i w parkach.

Miej na uwadze fakt, że zawsze ty sam/sama jesteś odpowiedzialny/a za stosowanie się do reguł bezpieczeństwa i że możesz być pociągnięty/a do odpowiedzialności i ukarany/a jeśli spowodujesz pożar albo złamiesz zakaz rozpalania ognia.

Rumänska

Este interzis să se facă foc în prezent!

Interdicția de a face foc implică faptul că tu NU ai voie să faci un foc sau să faci grătar în pădure sau pe vreun teren sau într-un loc public. Interdicția se referă și la grătare de unică folosință, șeminee amenajate și locuri de grătar de pe terenuri publice, de exemplu ștranduri, campinguri și parcuri.

Gândește-te că tu ești întotdeauna cel care poartă răspunderea pentru siguranță și că poți fi tras la răspundere și poți fi pedepsit dacă cauzezi un incendiu sau dacă încalci interdicția de a face foc.

Ryska

Внимание! Сейчас действует запрет на разведение костров!

Запрет на разведение костров подразумевает, что вам НЕ разрешается разводить огонь и делать барбекю в лесу, на природных угодьях или в публичных местах. Запрет распространяется также и на одноразовые грили, специально оборудованные места для костров и барбекю на государственной или муниципальной территории, например, в местах для купания, зонах для кемпинга и в парках.

Имейте в виду, что вы всегда несете безусловную ответственность за соблюдение безопасности и вас могут привлечь к ответу и наказать, если вы станете причиной пожара или нарушите запрет на разведение костров.

Tigrinska

ንኽልከላ ምእጓድ ሓዊ ዚምልከት ምኽርታት!

ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ጫካ ወይ ኣብ ክፉት ቦታ ወይ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሓዊ ክትኣጕድ ወይ ስጋ ክትጠብስ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። እቲ ክልከላ ነዚኦም ዚስዕቡ እውን ይምልከት እዩ፥ ንሓደ ግዜ ጥራይ ዘግልግሉ መጥበሲታት ወይ ግሪል፡ እተገጣጠሙ ሰፈራት-ሓዊ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዚርከቡ ናይ ስጋ መጥበሲታት፡ ንኣብነት ኣብ ኣባይቲ መሕጸብ ኣካላት ፡ ኣብ ናይ ካምፒንግ ቦታታትን መናፈሻታትን።

ንድሕነት ብዚምልከት፡ ኩሉ ግዜ ንስኻ ባዕልኻ ተሰካሚ ሓላፍነት ምዃንካ ሕሰበሉ፣ ከምኡውን ናይ ባርዕ ጠንቂ ምስ እትኸውን ወይ ነቲ ናይ ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ዚምልከት ሕጊ ምስ እትጥሕሶ፡ ብሓላፍነት ከም እትጥየቕን ከም እትቕጻዕን ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ይግባእ።

Tornedalsfinska (Meänkieli)

Eltauskielto jällaa!

Eltauskielto merkittee ette sie ET saa ellata elikkä krillata mettässä ja maastossa elikkä ylheisellä paikala. Kielto jällaa kansa kertakäyttökrillile, vasituissa valkeansioissa ja krillipaikoissa ylheisen maan päälä, esimerkiksi paatipaikoissa, kamppinkipaikoissa ja parkissa.

Hunteeraa ette se aina olet sie joka olet vastuulinen turvalisuuesta ja ette sie saatat joutua eesvastuutheen ja sinua saatethaan rangastaa jos sie aiheutat tulipalon elikkä rikot eltauskieltoa.

Tyska

Es gilt ein allgemeines Feuerverbot!
Allgemeines Feuerverbot bedeutet, dass es VERBOTEN ist, in Wald und Feld oder an öffentlichen Orten Feuer zu machen oder zu grillen. Das Verbot gilt auch für Einweggrille und vorbereitete öffentliche Feuerstellen und Grillplätze, beispielsweise an Badestellen, Campingplätzen und Parkplätzen.

Beachten Sie bitte, dass Sie grundsätzlich selbst die Verantwortung für die Sicherheit tragen und dass Sie zur Verantwortung gezogen und bestraft werden können, wenn Sie ein Feuer verursachen oder gegen das Feuerverbot verstoßen.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Senaste nytt

Visa fler

#VÅRTVACKRAVÄSTERÅS

Läsarnas bilder på #vårtvackravästerås

Se så vackert Västerås är! Här är bilder som Västerås Tidnings läsare har tagit på #vårtvackravästerås.måndag 26/3 11:50

"Vi vill visa det vackra i vårt Västerås"

Startar kampanjen #vårtvackravästerås Är Västerås Sveriges fulaste stad? – Nä, glöm det! Vi är stolta över vår stad och tycker Västerås är vackert. Det säger Västerås Tidnings chefredaktör Jonas Edberg med anledning av den omtalade...måndag 26/3 11:10

SMAKFULLT

Smaka på vinmässan i efterhand

Vinexperten Patric Anderson tipsar om några av höjdarna Vinmässan som hölls i Officershuset förra helgen blev mycket välbesökt och lyckad. Många lokala importörer ställde ut tillsammans med några större aktörer från övriga Sverige.fredag 7/12 14:13

Nyöppning av anrika Di Spagna

"Västeråsarna kommer att känna igen sig" 1976 slogs portarna upp för restaurang Di Spagna första gången. Nu, 42 år senare, har nya ägare tagit över, renoverat och öppnar den anrika restaurangen igen.torsdag 29/11 20:15

BYGGA NYTT

Attefallshus – extra hus utan bygglov

Birgit Friggebo och Stefan Attefall är två politiker som skrivit in sina namn på de svenska tomterna med små byggnader som inte kräver bygglov. Lagen kring friggeboden har funnits sedan 1979 och...söndag 18/2 15:23

Konsten att skapa en trädgård av en åker

Huset är nybyggt och ser precis ut som i dina drömmar. Men trädgården runtom ser mer ut som en leråker än en prunkande trädgård. Hur börjar man, vad ska man tänka på och hur får man en trädgård där...söndag 18/2 15:10

Att bygga hus – vad kostar det?

Att bygga ett hus är för många livets största affär. Och att svara på frågan vad kostnaden blir i slutändan är svårt – eftersom varje bygge är unikt. Men det finns en rad faktorer som spelar in för...söndag 18/2 14:42

TRÄNING

Här är PT-tipsen som får dig att lyckas

”Inget träningspass är onödigt” Träning är ett oslagbart sätt för att må bra i vardagen. Har du som mål att komma igång, bli starkare, smalare eller bara må bra? Här kommer fem handfasta tips från de tre erfarna personliga tränarna...fredag 26/1 15:08

Så lyckas du med din träning – Factor-Rikards tre bästa tips

”Sätt inte höga krav på dig själv” Han beskriver sig som driven, målmedveten och älskar att lära sig nya saker. Att se när andra utvecklas inom träningen tycker han är väldigt givande. Rikard Robbins är coach och delägare på Factor...fredag 26/1 14:53

FEST & HÖGTID

Inhyrd husmor ger värdarna mer tid för gästerna

Att ha en större fest och samla sina vänner är ett väldigt roligt sätt att umgås. Men det krävs en hel del arbete, både före och under festen. Som värd eller värdinna blir det ofta så att man inte...torsdag 8/3 11:55

Proffset Anne-Lie hjälper dig planera inför drömfesten ​

Bröllop, födelsedagsfest, dop. Alla fester kräver sin planering. Anne-Lie Hallkvist är namnet bakom företaget Märkbara Bröllop och Tillfällen, och hon är proffs på planering av fest.onsdag 7/3 9:45

RÄTT RÄTT

Amir testar Apotekarnes julmust

Mästerkocken Amir Kheirmand testar i Apotekarnes klassiska årsmust. Dessutom försöker han lista ut vad som är den hemliga ingrediensen i drycken.tisdag 19/12 9:38

Amirs såsskola: bechamelsås

Mästerkocken Amir Kheirmand har tagit på sig ett riktigt "såsigt" uppdag. – Jag har dragit igång en såsskola på min Youtubekanal Rätt Rätt. Vi ska gå igenom alla grundsåserna och förklara hur man gör...tisdag 7/11 16:17

Amir testar nya Gorbyssmaker

Gorbys har släppt nya smaker – Veggies och Taco. Klassikern har också kommit med ett nytt recept. Mästerkocken Amir Kheirmand och hans högra hand Alfred köpte hem dem för att testa.torsdag 12/10 18:13

QUIZ

Nu är musikfesten igång – testa dina Mello-kunskaper

QUIZ: Vad kan du om Västeråsbidragen i Melodifestivalen? Nu har 2018 års Melodifestival dragit igång! Under åren har ett antal västeråsare varit med och satt färg på tävlingen, inte minst Loreen som gick hela vägen och vann Eurovision Song Contest med sin...lördag 3/2 20:16

E-TIDNING