Live: Två regionanställda smittade av coronaviruset

Corona-viruset COVID-19 sprider sig över Sverige. Här samlar Västerås Tidning alla de senaste händelserna kring virusets framfart.

  • Publicerad 13:36, 27 mar 2020

Coronaläget i Västmanland 28/3

Totalt antal smittade i Västmanland: 50 (42)

Samhällssmittade: 29 (22)

Vårdas i slutenvården: 18 (10)

Vårdas på IVA: 6 (2+1*)

Avlidna: 0 (0)

(Gårdagens siffror inom parantes)

Källa: Region Västmanland

► Lördag 28/3, klockan 20.10: Två medarbetare i Region Västmanland är bekräftat smittade av coronaviruset, enligt Aftonbladet.

► Lördag 28/3, klockan 20.05: Höga pollenhalter kan förvärra situationen

Det finns misstanke om att höga pollenhalter kan leda till allvarligare coronainfektioner – även för ickeallergiker, enligt ett inslag i Sveriges radio.

Åslög Dahl, forskare och ansvarig för pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet, har varit med och gjort en snabb jämförelse.

– Där man har högst mortalitet, där har det också varit högst pollenhalter. Det är en väldigt snabb analys som man egentligen inte för sig kan dra stora växlar på, säger hon.

► Fredag 27/3, klockan 14.00: Pressträff på Folkhälsomyndigheten.

Statsepedemiolog Anders Tegnell:

– Europa är drabbat men det som sticker ut är att USA är det land som har flest fall.

– I Sverige har vi nu 3 046 fall, 92 dödsfall. Stockholm har gått igenom sina patienter ett tag tillbaka, det är inget hopp.

– Det är en sakta uppgång, lite lugnare, det är en dagssituation. Vi vill jobba mot en sakta uppgång.

– Mycket talar för att vi följer den utplattade kurvan, vi hoppas det fortsätter så. Vi måste hålla i det här, det är en kritisk fas, säger Anders Tegnell.

– Bra om man kan jobba hemifrån så vi får ner trycket i smittspridningen.

► Fredag 27/3, klockan 13.30: Pressträff med statsministern.

Statsminister Stefan Löfven (S):

– Sverige och svenska folket prövas av virusutbrottet. Det är uppoffringar och åtgärder som framstått helt sannolika har nu skett.

– Det finns ingen som kan stå över det ansvar som varje person har. Den som bryter mot råd och anvisningar den tar på sig ett mycket tungt ansvar. Var och en måste vara medveten om att fler åtgärder kan komma att vidtas. Vi har många tunga veckor och månader framför oss. Nu prövas vår uthållighet, vi ska ta oss genom detta som ett land och ett samhälle. Vi ska bromsa smittspridningen så mycket som möjligt, alltså att ”platta till kurvan”.

– Regeringen har fattat beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer. Regeringen är redo att fatta beslut som krävs.

– Du som inte behöver resa, stanna hemma. Det är allvar nu, avslutade statsminister Stefan Löfven (S).

– Förbudet är straffsanktionerat, den som arrangerar riskerar böter eller fängelse upp till sex månader, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Håll kontakten med de äldre, men håll avståndet, det räddar liv, sa socialminister Lena Hallengren (S).

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson:

– Vår bedömning är att den tidigare begränsningen fungerade väl, vi har också sedan några dagar tillbaka en ny föreskrift kring restaurangverksamhet i syfte att minska smittspridning i den miljön.

– Vi har ett läge där vi har en fortsatt smittspridning som är hög i Stockholm och påtaglig i resten av landet. Vi sätter en ny norm, en gräns på 50 personer, kommer i praktiken alla offentliga tillställningar och sammankomster. Det ger också en norm kring vardagen, släkt och vänner.

– Vi kommer att gå igenom de olika typer av sammankomster som finns, barndop, begravning, bemärkelsedagar, resor i kollektivtrafiken, hur man rör sig i samhället för att köpa matvaror.

► Fredag 27/3, klockan 10.25: Flera coronafall på äldreboende i Sala

Flera personer på äldreboenden i Sala som har uppvisat symptom har testats under veckan. Två av fallen har nu visat sig vara positiva. Det skriver Sala kommun på sin hemsida.

Kommunen har ett nära samarbete med smittskydd i regionen för att förhindra smittspridning. Anhöriga till samtliga boende har informerats om konstaterad smitta.

Kommunen arbetar utifrån sedvanliga rutiner i samband med smittsamma sjukdomar och smittad person vårdas kvar på boendet i de fall sjukhusvård inte krävs.

– Medarbetarna har stor erfarenhet av att hantera smitta. Varje år hanteras till exempel vinterkräksjuka och de vanliga årsinfluensorna. Verksamheten har fullt fokus på att vårda personerna som har drabbats och skydda övriga boende, skriver kommunen.

► Torsdag 26/3, klockan 14.00: Pressträff på Folkhälsomyndigheten

Statsepedemiolog Anders Tegnell:

– Siffrorna är en indikation på hur det sprider sig över världen.

– I Sverige börjar vi komma i den fasen där det går snabbt uppåt. Det har sett lugnt ut under helgen, men vi har ett par dagar med ökande fall. Vi kan också se tyvärr att det ökar snabbt i den äldre gruppen.

– Vi har nu nästan 3 000 fall i Sverige, 66 dödsfall
och 178 patienter på IVA, de allra flesta i Stockholm.

– Det är en ögonblicksbild. Det kommer se annorlunda ut när vi lämnar lokalen. De här siffrorna flödar på lite olika sett. Vi gör en sammanställning en gång per dygn och det kan vara att en region kommer ut och rapporterar fler fall som vi inte vet om.

– Ordentlig ökning i Stockholm och press på sjukvården. De som avlider är de som smittades för fyra veckor sedan. De som ligger på IVA smittades för två veckor sedan, det är en fasförskjutning.

– Vi jobbar vidare på att plana ut kurvan så att vi inte går över gränsen för antal sjukvårdsplatser. Det kommer bli jättejobbigt för sjukvården även om vi lyckas platta ut kurvan. Ju mindre tryck blir det och ju bättre sjukvård kommer vi få.

– Det är jätteviktigt att vi alla hjälps åt att minska hastigheten i smittspridningen. Vi har en lugn utveckling mot andra länder, det gäller att förstå att vi inte kan sluta jobba hemifrån, gå till jobbet även om vi är sjuka.

– Det vi gör nu är att göra en informationsinsats till de äldre.

Taha Alexandersson, socialstyrelsen:

– Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är Stockholm som är mest påverkat. Det är inte lika belastat i resten av landet.

► Onsdag 25/3, klockan 17.03: Nytt krispaket för de svenska småföretagen

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet presenterade under onsdagen ett krispaket riktat till Sveriges småföretagare.

Här är rubrikerna i det nya paketet:

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Den offentligfinansiella kostnaden av förslagen beräknas till 33 miljarder kronor.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Åtgärder riktade mot mindre företag

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.

Mer info finns på regeringens hemsida.

► Onsdag 25/3, klockan 16.02: Första västmanländska fallet får intensivvård

VLT rapporterar om det första fallet med en västmanlänning som nu får intensivvård.

► Onsdag 25/3, klockan 14.00: Pressträff på Folkhälsomyndigheten

Statsepedemiolog Anders Tegnell:

– Vi börjar närma oss 400 000 fall i världen, orosmomentet just nu är USA där väldigt händer mycket fort och kan bli problematiskt. I Sverige har vi en stabil situation, 200 fall dagligen. Vi ser en viss ökning av fall över 70 år.

– Den informationen vi får från regionerna och intensivvården är det tryck i Stockholm även lite i de andra storstäderna med undantag av Östergötland och Sörmland. Man ser tecken på spridning i alla delar av Sverige med på låg nivå. Vi har en stabil situation.

– Varför testar Sverige så lite? Vi testar mer och mer och så mycket laboratorium och vården hinner med. De stora bristerna ligger på vården att ta prover och ta hand om proverna. Vi ska prova mer och mer. Vi testar ute i regionerna på de som ska in i sjukvården och personal som jobbar med äldre. Att testa ute i samhället just nu leder inte till några förändringar, det är inget att satsa på just nu.

– Strategin är att minska hastigheten i smittspridningen. Jobba hemifrån om det går, stanna hemma om du är sjuk, tänk över dina planerade resor. Håll borta smittan från de äldre, för deras skull, deras anhörigas skull och för vården.

– Vi försöker åstadkomma de höga peakarna i i antalet fall, så vi får en lång och platt kurva så att vården kan hantera de som blir sjuka på ett bra sätt.

► Onsdag 25/3, klockan 10.33: Förstärker jourverksamheten

Region Västmanland förbereder för att kunna hantera ett större antal personer i behov av medicinsk bedömning till följd av en ökad spridning av covid-19 i samhället. Syftet är att ge fler möjlighet till snabb vård samtidigt, minska smittspridning och värna om våra riskgrupper i samhället. Regionen förstärker nu primärvården i det som vi tidigare benämnt ”luftvägsspåret”.

Om du har lättare symtom med hosta, snuva och feber bör du stanna hemma. Om du däremot har hög feber, sjukdomskänsla och andningsbesvär tar du kontakt med din vårdcentral under dagtid och 1177 Vårdguiden på telefon under kvällar och helger.

– För invånarna innebär den förstärkta jourverksamheten ingen förändring i hur man tar kontakt med vården. Om man har behov av vård eller rådgivning tar man fortsatt kontakt med sin vårdcentral dagtid och 1177 övrig tid, säger Mattias Damberg.

De patienter som är i behov av medicinsk bedömning omhändertas idag på bra sätt på vårdcentralen skiljt från övriga patienter för att minska smittspridning.

– Som patient kan man känna sig trygg med vårdcentralens omhändertagande idag då vi ännu inte har så många som har behov av vård på grund av covid-19, säger Mattias Damberg.

Då regionen förväntar sig en kraftig ökning av patienter med symtom på Covid-19 och behov av vård har regionen nu skapat en förstärkt jourverksamhet i Fagersta, Sala, Köping och Västerås. Verksamheten ligger i anslutning till sjukhusen och bemannas av medarbetare från vårdcentralerna i länet.

► Onsdag 25/3, klockan 07.11: Planerade operationer skjuts upp till augusti

Region Västmanlands sjukvårdsledning har beslutat att skjuta upp planerade operationer med undantag för cancer, akut och åtgärder som inte kan vänta till och med 23 augusti 2020. Patienter kommer inte heller att skickas utanför länet för vård inom vårdgarantin.

Endoskopiundersökningar kommer däremot att återupptas. Dessa undersökningar kommer ske utifrån en riskanalys av hälsokontroller. Beslutet kommer omprövas om det nuvarande läget med covid-19 förändras. En riskanalys av konsekvenserna för detta beslut kommer genomföras.

► Tisdag 24/3, klockan 14.00: Pressträff på Folkhälsomyndigheten

Biträdande statsepedemiolog Anders Wallensten:

– Smittspridningen fortgår. Europa är epicentrum. Vi har 2 272 fall i Sverige varav 36 har avlidit, 115 patienter IVA-vårdas. Den ökning som vi räknat med i Stockholm har ännu inte inträffat.

– Vi har ett antal åtgärder för att minska risken för snabb spridning. Fundera på om din resa är nödvändig, särskilt om man tillhör en riskgrupp, och ta emot besök. Det är viktigt att tänka på om man kan ta hand om sig själv om man skulle insjukna på sitt resemål.

– Det är nya föreskrifter riktad mot restauranger och caféer, där varje verksamhet ska göra en riskbedömning. Det ska vara bordsservering eller avhämtning, så man får ner antalet besökare i en lokal. Trängsel ska undvikas och glesa ut borden.

– Skidanläggningar har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning, stängd after ski och man kör inte gondolliftar.

– En annan viktig punkt är idrottsaktiviteter. De som kan ska fortsätta och röra sig, viktigt för barn och ungdomar. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för att minska smittspridning, som träning utomhus, begränsa antalet deltagare vid inomhusaktiviteter.

– Det allra viktigaste är att stanna hemma om man är sjuk och ytterligare två dygn efter att man blivit frisk, bra att jobba hemifrån för de som har möjlighet.

– Alla dessa saker gör att vi minskar smittspridningen, hindra den att nå våra äldre. Skydda våra äldre är det viktigaste. De äldre ska vara ute och promenera och hålla avstånd till andra och större folksamlingar där man kan plocka upp smittan.

Johanna Sandwall, socialstyrelsen:

– Vi har ingen uthållighet i leveranser i nationell eller regional nivå. Det pågår ett intensivt arbete. Jag hoppas jag kan stå här i närtid om att vi lyckas få leveranser. En tredjedel av regionerna har ändrat rekommendationer om hur skyddsutrustning används. De små nationella lager som finns räcker inte att möta behoven.

– Förra veckan fattade regeringen beslut om att socialstyrelsen kan omfördela material. Vi behöver fördjupa det arbetet just nu. Ingen region har rapporterat om överskott av material, men vi måste hitta former för att använda materialet i Sverige på bästa sätt.

– Det är solidaritet som gäller för att kunna ta hand om de patienter som behöver vård.

Morgan Olofsson, MSB:

– Jag tänkte prata om hur vi når ut. Vi arbetar nu med föreskrifter kring samhällsviktig verksamhet. Utan vaccin har vi inte så mycket att göra än att platta till kurvan med information.

– MSB ska nå ut brett och smalt med information. Samtidigt vill vi nå ut till många, så har vi ett behov att nå ut till var och en. Det är till grupper som är extra svåra, inte bara språkbrister, utan också att tolka med teckentolkar.

– Vi behöver ha hjälp av människor där ute. Det handlar inte bara om att trycka upp reklamaffischer på stan och media, utan att en artist som kan nå ut med budskapet till sina följer. Det är en unik utmaning att nå ut brett. Det kommer vara annonser i tidningar och på stan och i sociala medier, men de bitarna kommer inte räcka till.

– Vi informerar via sociala medier, vi riktar information via särskilda kanaler. Vi kommer fortsätta satsningen de kommande veckorna. Vi inleder det fördjupade samhället genom civilsamhället för att nå ut till de äldre. Vi kommer hitta engagemang från många enskilda och vi kommer se till att informationen blir översatt.

– Oavsett vilket språk eller hur man tillgodogör sig informationen är innehållet det viktigaste. Följ myndigheternas rekommendation, var källkritisk. Tillsammans skyddar vi Sverige och varandra.

Intervjuer efter presskonferensen:

Hur ser spridningen ut?

– Det sprids generellt nu runt om i Sverige, säger Anders Wallenstam, biträdande statsepedemiolog.

Finns det särskilda kluster?

– Stockholm och andra storstäder. Vi ser tendenser att det finns i flera delar av landet, säger Anders Wallenstam.

► Tisdag 24/3, klockan 13.44: OS skjuts upp ett år.

Japans premiärminister Shinzo Abe och Internationella olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach har kommit överens om att skjuta på sommarens Olympiska spel.

”OS kommer inte ställas in men spelen kommer att hållas sommaren 2021”, skriver ministeriet på Twitter.

► Tisdag 24/3, klockan 13.21: Endast bordsservering tillåts på restauranger, barer och kaféer

– Endast bordservering kommer att tillåtas. Beslutet kommer att påverka företagare runt om i landet. Vi förstår det. Men det är nödvändigt, sade Socialminister Lena Hallengren vid en pressträff under tisdagen.

Den nya regeln gäller från och med onsdag.

– Man vill inte ha stående människor i barer. Tanken är att få en urglesning, säger Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

– Vi förbjuder inte barer att verka, vi förbjuder att man står i baren. De barer som har sittplatser kan ha det, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten.

Vad gäller dans har inga beslut tagits än.

– Vi räknar med att sånt ska ebbas ut, säger Johan Carlsson.

► Måndag 23/3, klockan 14.01: Skolverket ställer in nationella prov

Med anledning av coronaviruset avser Skolverket att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren. Vårt beslutsunderlag har nu gått ut på snabbremiss och inom de närmaste dagarna kommer vi att fatta ett formellt beslut.

– Många lärare och elever undrar hur det blir med de nationella proven. Därför finns det ett behov av att redan nu berätta att vi avser att ställa in resterande nationella prov i vår. Skolorna står inför en osäker situation med många frånvarande elever och att det saknas lärare. Det finns därför en betydande risk att proven inte går att genomföra på det sätt som det är tänkt och därmed inte uppfyller sitt betygsstödjande syfte, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

► Måndag 23/3, klockan 09.58: Akut likviditetsbrist hotar företagen i Mälardalen

60 procent av företagen i Mälardalen har en minskad orderingång till följd av coronaviruset. Däremot har de flesta på olika sätt kunnat parera störningar i materialtillförsel och produktionen hittills, men en fjärdedel uppger att de har stora problem. Det framgår av den företagsenkät som Handelskammaren Mälardalen har genomfört.

Enkäten har skickats ut till Handelskammaren Mälardalens 800 medlemsföretag i Örebro län, Västmanlands län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Sammanställningen kommer att delges både de offentliga regionala näringslivsföreträdarna som handelsminister Anna Hallberg.

► Söndag 22/3, klockan 11.10: Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer hålla ett tal till nationen i kväll med anledning av coronaviruset. 

Talet kommer att sändas i SVT och startar efter 21.00.  

–  Vi har en extraordinär situation i Sverige och stora delar av världen är lamslagen. Det finns så klart ett värde i att höra statsministern tala direkt till publiken i en sådan här situation, säger Helena Olsson som är programbeställare på SVT. 

► Söndag 22/3, klockan 11.07: Konst- och kulturrundan flyttas till hösten

På grund av Corona virusets spridning och direktiv från Folkhälsomyndigheten har Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen beslutat att skjuta upp årets utställning för allas säkerhet.

Konstrundan planeras istället att genomföras Allhelgonahelgen 30 oktober till 1 november 2020.

Målet är att genomföra konstrundan efter samma plan som finns inför påskens nu framflyttade evenemang med samma utställningsområde, samma lokaler och samma utställare.

► Lördag 21/3, klockan 22.02: På grund av coronapandemin har Vänsterpartiet beslutat att skjuta fram sin partikongress i Västerås. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020. Det rapporterar SVT Västmanland.

► Lördag 21/3, klockan 21.55: Kyrkan ställer in nattvarden

Då Folkhälsomyndigheten nu uppmanar de som är 70 år och äldre att stanna hemma ställer Svenska kyrkan Västerås tills vidare in flera av de verksamheter som riktar sig mot äldre.

Via sin hemsida meddelar de även att de tar paus när det gäller nattvarden, och håller istället vanlig en vanlig gudstjänst.

På församlingarnas Facebooksidor kan du se vilka gruppverksamheter som ställts in. Du kan också följa en del av verksamheten direktsänd via Facebook.

► Lördag 21/3, klockan 11.24: Många länder har vädjat om att OS i Tokyo ska skjutas upp på grund av coronaviruset. Några sådana planer finns dock inte, meddelar den olympiska arrangören under lördagen enligt TT. 

– Vi kommer att fortsätta förbereda oss för att arrangera evenemanget i juli, säger Toshiaki Endo, vice ordförande i Tokyo 2020:s organisationskommitté.

► Lördag 21/3, klockan 8.40: Region Västmanland meddelar att de tar nu prov på personer som blir sjuka akut med feber och/eller luftvägssymtom som läggs in på sjukhus samt även personal i sjukvård och äldreomsorg i viss utsträckning.

► Fredag 20/3, klockan 14.00: Daglig presskonferens hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson:

– Vi har en samhällsspridning i Sverige. Huvudsakligen sker den i storstadsregionerna och särskilt i Stockholm.

– Vi kan också konstatera att de flesta får en mild sjukdom men trycket ökar på sjukvården. Målsättningen med åtgärderna är att begränsa smittspridningen och dess hastighet för att ge utrymme i vården för att minska trycket på de sårbara.

– Det är väldigt ute i media om strategier och samhällsekonomi. Vi är en myndighet som arbetar med god folkhälsa. Det vägleder oss när vi tar ställning till de olika strategierna. Det kommer vara en stor påfrestning på samhället. Många blir sjuka och många avlider. Vi kan inte stoppa varje enskild smittotillfälle. Man pratar om antalet döda och de som insjuknar men vi måste inse att många andra är sjuka och har behov av sjukvårdens hjälp. Det avlider 90 000 människor i Sverige. Om vården fungerar sämre ökar den siffran betydligt. Får människor inte samhällets tjänster kommer människor utsättas för lidande. Vi kan inte vidta begränsade effekter som slår ut samhällsfunktioner.

– Vi gör bedömningar som skyddar hälsan för hela befolkningen. Balansen är svår.

– Det här är en myndighet som arbetar med lägesanalyser, information och expertis i Sverige och andra håll. Det är ett lagarbete. Vi har aldrig någonsin fått så mycket positiv respons från civilsamhället, enskilda personer och organisationer. Det har inte heller varit sådan våg av kritik som riktas mot enskilda arbete, inte minst Anders Tegnell, som att åtgärderna görs av de själv.
– Det är ovärdigt det Anders Tegnell har utsatts för.

– Vi gör bedömningen att stängningar av grundskolor och förskolor inte är aktuellt i dagsläget.

– Vi ser också med anledning av neddragningar att idrottsrörelsen fortsatt har aktivitet för barn och ungar. Att stänga ner träningar är inte bra och inte meningsfullt.

– Jag vill återupprepa det allmänna mantra, som är enkla råd. Stanna hemma om du är sjuk, jobba hemifrån om du kan, tänk över om den resa du behöver göra är nödvändig och inför påsken kan man fundera kring resor till områden där det finns mycket sommarboenden som västkusten, Öland och Gotland. Det är bra att folk rör sig ut från storstäderna och tillbringar en tid på landsbygden och rör sig, men det finns en del problem. Ni vet att utbrottet i dag beror på den spridning som skedde i de italienska alperna. Därför måste vi fundera på hur vi ska hantera när människor från olika delar av landet samlas på begränsade ytor.

– Det finns risker i trånga miljöer som skidliftar, after ski-evenemang, barer och pubar, köer i matvaruaffärer, konstgallerier.

– Det är inte acceptabelt att bedriva verksamheter som utsätter befolkningen för risk. Vi kommer återkomma om det på måndag eller tisdag.

– När det gäller resor kan vården och omsorgen utsättas för påfrestningar. Åker man till fjälls och får luftvägsinfektion är det självisolering som gäller och sen hemtransport utan att utsätta andra för risk. Det finns ingen gräddfil för turister.

– Det är kärva budskap, men man måste överväga om resan är värd det bekymmer och svårigheter man hamna i.

Anneli Bergholm Söder, MSB:

– I lägesbilden belyser MSB att det finns gemensamma utmaningar och behov av åtgärder. Sedan förra veckan har situationen förändrats från att beröra sjukvården till hela samhället. Just nu ser vi att vi kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Hälso- och sjukvården är på flera håll hårt belastad.

– Vi ser ytterligare behov för att stärka och bredda samverkan. Vad gäller försörjning av andra samhällskritiska varor är den god, men vi behöver arbeta för att säkra kedjor över Europas gränser.

– Vi kartlägger importflöden och tillgången på varor utöver hälso- och sjukvårdsmaterial. Belastningen på kommunal verksamhet kommer öka påtagligt.

– Vi ser redan nu att pandemin orsakar ekonomiska konsekvenser i samhället. Belastningen ökar i samhället och kommer pågå under en lång tid. Vi behöver balansera åtgärder för att begränsa smittan mot att samhället fortsätter att fungera. För att få uthållighet behöver vi göra detta tillsammans. Vi behöver ta vara på resurser och kompetens som finns i samhället. Situationen kräver att vi alla tar vårt ansvar, det är då vi skapar uthållighet.

► Fredag 20/3, klockan 13.50: Region Västmanland ställer in regionfullmäktige i april

Regionfullmäktiges ordförande har tagit beslut om att ställa in regionfullmäktiges sammanträde den 21 april. Anledningen till beslutet är den pågående pandemin av covid-19. Beslutet togs efter samråd med gruppledarna i regionfullmäktige.

– Vi har nu en extraordinär händelse i Sverige som präglas av stor osäkerhet. I det här fallet var det viktigt att ta det säkra före det osäkra. Jag ser att vi i presidiet har ett ansvar att verka för att skydda våra ledamöter som ingår i riskgruppen från smitta, säger regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M)

Beslutet innebär bland annat att årsredovisningen kommer att hanteras på sammanträdet i juni.

– Vi har vi alla ett gemensamt ansvar att verka för att motverka smittspridningen. Region Västmanland har regler för hur stora sammankomster som regionen ska anordna i arbetet. Då är det viktigt att regionens högsta beslutande organ är föredömliga och symboliskt följer dessa regler, avslutar Andreas Weiborn.

Nästa sammanträde med regionfullmäktige sker den 16 juni 2020. Beroende på händelseutvecklingen inför sammanträdet i juni kan det bli aktuellt att fullmäktiges ordförande tillsammans med presidium och i samråd med gruppledarna vidtar riskminimerande åtgärder. En sannolik åtgärd att vänta är en stramare ärendelista.

► Fredag 20/3, klockan 9.17: Gycklare livestreamar föreställning

Coronakrisen innebär tuffa tider för kulturarbetare med många inställda
evenemang. Nu provar Gyckargruppen Trix ett nytt koncept - den livestreamade föreställningen
Kul i kris.

Det västeråsbaserade nycirkuskompaniet Gycklargruppen Trix, mest kända
för sina eldshower och familjefestivaler med gyckel, ger sig ut på nätet. Coronakrisen har gjort att många har avbokat arrangemang med gruppen. Nu gör Trix en föreställning som publiken kan se hemifrån via Facebook.

– Vi vill göra något för dem som sitter hemma och inte längre vågar eller kan gå ut och uppleva
kultur på plats. Sedan är det givetvis också ett sätt för oss att kanske få in en liten summa genom att publiken, om de vill och har möjlighet, kan swisha oss ett bidrag för det vi gör. Det blir lite som när vi spelar gatuföreställningar. Då kan publiken efteråt
lägga en slant i vår hatt. Nu får de istället göra det digitalt. Men givetvis finns inget krav på att betala. Alla får titta och glädjas! Det säger initiativtagaren, producent Lisa Enochson.

Föreställningen spelas på lördag den 21 mars kl 15:00 via Gycklargruppen
Trix facebooksida med samma namn.

► Torsdag 19/3, klockan 18.44: Region Västmanland förbereder sig nu för en sannolik kraftig ökning av patienter med luftvägssymtom. En av åtgärderna är därför att sätta upp säkra luftvägsspår som är separerade från vårdcentralerna. Detta för att inte blanda patienter med luftvägssymptom och övriga patienter.

Regionen kraftsamlar för att klara en kraftig ökning av patienter

► Torsdag 19/3, klockan 14.00: Pressträff på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdaterar om läget.

Anders Tegnell, statsepedemiolog:

– Över 200 000 fall i världen. Kina har svängt till att importera i stället för att exportera fall. I Japan är det så lugnt att man börjar öppna skolorna igen. Däremot är USA på väg mot en omfattande epedemi. Små tecken att det kan lugna sig i Italien. I Sverige ökar också antalet fall, 1 423 fall och 35 har fått vård på intensivvårdsavdelning.

– Den tydliga förändringen i den svenska epedemin är att vi har fått fler inhemska fall. Det är uppenbart att vi har en samhällsspridning. Vi har haft möte med regionerna, där det oförändrat läge. Börjar röra sig ordentligt i Stockholm de närmaste dagarna.

– I grunden är det en mild sjukdom. Vi måste platta ut ”kurvan” för att komma under gränsen för hur många fall sjukvården kan hantera.

– Vi kan tillsammans minska smittspridningen, stanna hemma när du är sjuk och ytterligare två dygn. Jobba hemma om du har möjlighet. Just nu ska man tänka efter när man reser inom landet. Vore bra om vi kan hålla smittspridningen i landet i olika takt.

– De äldre drabbas tydligt. Viktigt att skydda de äldre över 70 år. Även om det är många över 70 år som mår väldigt bra, så är det den gruppen som kommer drabbas. Det här är en period man bör avstå att hälsa på de äldre.

Maria Bergstrand, MSB:
– Jag vill påminna om att det finns information på MSB för dem som driver samhällsviktig verksamhet. Många aktörer planerar för att upprätthålla verksamhet.

– Den övergripande bedömning vi gör är att aktörerna planerar bra. Det kan uppstå vissa problem, i kritiska varuflöden. Det handlar inte om toalettpapper eller livsmedel.

– Följ myndigheternas råd, var källkritisk, hämta information från Krisinformation.se.

Anders Tegnell fick frågan om butiker som håller extra öppet för riskgrupper.

– Bättre att de äldre är i en butik tidigt på morgonen och inte tillsammans med andra, men det hade varit bättre att de kan vara hemma. Men det är ett steg på vägen att ”platta till kurvan”.

Fråga till Anders Tegnell, gäller uppmaningen om att jobba hemma hela landet?

– Ja, vi tycker det, stör det inte arbetet är det en bra möjlighet att göra det.

► Torsdag 18/3, klockan 13.40: Presskonferens med socialministern

– Till dig som är över 70 år. Begränsa nära kontakter med andra, undvik stora folksamlingar. Be om hjälp att handla mat. Det är starka uppmaningar som tar emot bland de starka och driftiga äldre. Just nu går det inte för er att leva som vanligt.
– Följ råden så klarar vi det här tillsammans, sa socialminister Lena Hallengren (S) på presskonferensen.

Bolaget Dräger som tillverkar andnings- och skyddsutrustning berättar att leverera 200 000 andningsskydd extra per månad utöver det som levereras till regioner. Andningsskydden kommer börja levereras före mars månads utgång.

– Ett stort tack till alla inom industrin som tar extra pass för att leverera material till vårdens personal. Vi visar vilken styrka som finns i Sverige. Det är otroligt välkommet, berättade Lena Hallengren (S).
– Vill du hjälpa till med material, hör av dig till MSB.

► Torsdag 19/3, klockan 10.49: Polisen varnar för coronabedragare

Polisen har sett ett flertal anmälningar om bedrägerier och bedrägeriförsök de senaste dagarna. Bedragarna använder sig av flera olika upplägg men med det gemensamt att de alla använder coronaviruset och smittspridningen som anledning till försöken.

Råd att förmedla till äldre i din närhet:

- Kontrollera alltid med de officiella källorna om du oväntat blir kontaktad av någon myndighet eller organisation. Man ska aldrig logga in via BankID eller bankdosa om man blir uppringd och ombedd att göra det.

- Lämna aldrig ut kort eller koder till okända som tar kontakt och erbjuder sig att till exempel handla.

- Behöver du hjälp med inköp eller annat, se till att själv ta kontakten och använd i första hand de kontakter du redan har med anhöriga, vänner och bekanta.

- Måste du anlita någon obekant kan ett tips vara att du gör beställningar mot faktura som ombudet bara kan hämta och leverera till din dörr.

► Torsdag 19/3, klockan 09.27: Läget från onsdag kväll till torsdag morgon.

Sammanfattning av läget:

• Från och med torsdag 19 mars lättar Försäkringskassan på kraven om läkarintyg vid sjukskrivning, intyg kan upprättas via telefon eller annat sätt, uppger Sveriges Radio.

• Sveriges Radio uppger också att Regeringskansliet tittar på möjligheten att använda tillfällig föräldrapenning för dem som kan behöva vara hemma med skolbarn om skolorna stänger.

• Kina rapporterade inga nya inhemska fall under det senaste dygnet. 34 nya fall registrerades, men dessa kom från andra länder med smitta.

► Onsdag 18/3, klockan 17.30: Nytt bekräftat fall av covid-19 i Västmanland – saknar koppling till kända fall eller utlandet

Provsvar som Region Västmanland fått in under dagen bekräftar att ytterligare en person i länet har blivit sjuk av det nya coronaviruset. Personen har inte varit utomlands och inte heller haft kontakt med ett känt fall.

Därmed är det totala antalet fall av covid-19 i länet uppe i 17 och 2 av dessa bedöms ha blivit smittade i Sverige.

– Vi fortsätter att provta allvarligt sjuka personer med luftvägssymtom som behöver sjukhusvård, säger Jan Smedjegård smittskyddsläkare i Region Västmanland. Provtagning sker även av personal inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg som varit utsatta för smitta och själva insjuknar.

Allmänt gäller annars att personer som har mer lindriga besvär med luftvägssymtom, och eventuellt feber, ska stanna hemma tills de är helt friska från alla symtom, och ytterligare två dagar. Det gäller oavsett om de har varit i ett riskområde eller om de varit i kontakt med ett känt fall.

Region Västmanland uppmanar dessutom att man ska undvika samtal till 1177 vid lindriga symtom.

Följande gäller:

✔ Vid lindrig luftvägsinfektion/förkylning stannar man hemma tills man är frisk, plus två dagar därefter, och undviker under den tiden att träffa människor utanför familjen.

✔ Om man blir mer allvarligt sjuk kan man ringa sin vårdcentral eller 1177 för rådgivning om var man ska söka vård.

✔ De allra flesta som smittas av det nya coronaviruset blir mycket lindrigt sjuka, det är oftast som att få en enkel förkylning. En mycket liten andel blir svårare sjuka. För att begränsa antalet svårt sjuka är det mycket viktigt att även de med lindriga symtom inte utsätter andra för smitta i onödan. På så sätt belastas inte sjukvården i onödan och kapaciteten räcker bättre till över tid för att behandla de som behöver det.

Smittskyddsläkaren uppmanar därför alla:

✔ Undvik större folksamlingar om möjligt

✔ Håll en meters avstånd till andra människor när så är möjligt

✔ Undvik nära kontakt med synligt förkylda eller hostande människor – minst två meters avstånd

✔ Iakttag god handhygien vid färd med allmänna kommunikationsmedel; sprita eller tvätta händerna direkt efter vistelse i bussar, tåg etc, och alltid före matlagning

Stanna hemma från arbete, skola, förskola, och andra tillfällen att träffa människor, när du är förkyld/har tecken på luftvägsinfektion.

✔ Om du får en förkylning eller annan luftvägsinfektion, ska du stanna hemma från arbete/skola/förskola och vara hemma tills du är frisk, och ytterligare två dagar

✔ Om du jobbar inom vård eller omsorg är det än viktigare att du inte är på arbetet med symtom på luftvägsinfektion – vissa kan arbeta hemifrån, rådgör med din chef om hemarbete eller om du ska sjukskriva dig

✔ Var allmänt återhållsam med att träffa människor, särskilt om du eller de har luftvägssymtom

► Onsdag 18/3, klockan 17.30: Under onsdagen avled ytterligare två coronasmittade personer i Sverige. Därmed har tio personer i Sverige har dött av coronaviruset.

Dagens första dödsfall var en äldre person i Södermanland som ska ha haft underliggande sjukdomar, enligt regionen.

Det andra dödsfallet var en kvinna i 80-årsåldern i Skåne.

► Onsdag 18/3, klockan 17.21: Butiker i city ändrar öppettiderna

Butikerna i Punkt och Gallerian ändrar sina öppettider på grund av coronaviruset. På Facebook skriver dom:

"Våra ordinarie öppettider är desamma men många av våra butiker kommer att ha öppet:

Måndag-fredag 11-18
Lördagar 12-16
Söndagar stängt

Vi ber er vända er till respektive butik för mer information och detaljer kring deras öppettider."

► Onsdag 18/3, klockan 14.30: Kungen under extra konselj på Kungliga slottet.

Kung Carl XVI Gustaf:
– Omständigheterna är speciella och vi har ändrat formerna. Vi har kraftigt minskat antalet statsråd som deltar. Kronprinsessan kommer att få information av mig senare.

Statsministern:
– Viruset prövar oss som land. Nu krävs trygghet, stabilitet och handlingskraft. Hela regeringens arbete utgår från att begränsa smittspridningen, säkerställa resurser till sjukvården, lindra konsekvenser för medborgare och företag och sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.
– Fler beslut kommer att fattas med kort varsel, något som stör vardagslivet än mer. Varje invånare behöver förbereda sig på en besvärlig tid, minska smittspridningen.

Kung Carl XVI Gustaf:
– Coronaviruset har försatt vårt land i en ansträngd situation. Många är oroliga för sin hälsa och för sina anhöriga och för sin försörjning. Vi är i ett läge som kräver ansvarstagande för sig själv och andra. Svåra situationer som den vi nu är i erbjuder också en möjlighet att ta fram det bästa ur oss själva, som land och medmänniskor.
– Stundens allvar ska inte förringas. Det finns goda skäl att känna hopp och tillförsikt.
– Den senaste tiden har det offentliga stigit fram. Regeringen har vidtagit ett antal åtaganden. Riksdagen bereder nya lagar, anställda och frivilligt arbetar målmedvetet för att begränsa virusets spridning, få ut konkret information och hjälpa dem som drabbas.
– Detta insatser förtjänar vår uppskattning och respekt. Miljontals svenskar tar eget ansvar, lägger om vardagen och sina planer, det gör man inte för sin egen skull och för också för omsorg för sina medmänniskor.
– Vi har alla ett eget ansvar att undvika att medverka till smittspridningen eller bli själva smittade. Undvik möten som var planerade, speciellt för äldre och andra personer som av olika skäl som löper stor risk att bli sjuka om de smittas.
– Vår familj försöker i så stor utsträckning följa dessa råd.

– Du och jag behöver göra allt vi kan för att hjälpas åt. Det är i vår förmåga att ta ansvar gemensamt. Varje gång detta sker, varje gång vi väljer visa hänsyn och empati, bidrar vi att upprätthålla det bästa för Sverige. För Sveriges väl. Tack!

► Onsdag 18/3, klockan 14.15: Behöver du ringa vården? Gör ett självskattningstest.

Region Stockholm har nu tagit fram ett verktyg på webben, ett självskattningstest för att göra en bedömning om man kan vårda sig själv eller uppsöka sjukvården.

Länk till testet hittar du på denna länk.

► Onsdag 18/3, klockan 14.00: Presskonferens hos Folkhälsomyndigheten.

Statsepidemiolog Anders Tegnell:
– Fler och fler länder får fall. Enstaka fall i Afrika, exportfall från Europa. Kurvorna i Europa går uppåt men inte i samma takt, det finns lite signaler från Italien att man kan ha nått en topp.
– I Sverige kommer vi se fler fall de närmaste veckorna, fler fall som behöver ligga på intensivvård och dödsfall. Det handlar mycket om att platta ur kurvan. Vi kommer under torsdagen ha en uppdatering om hur det ser ut i regionerna, hur det ser ut med samhällsspridning.
– Vi vill ha så få människor som blir sjuka per dag så att sjukvården kan hinna med.

– Det är viktigt att hålla igen spridningen geografiskt med att inte ha för stora folksamlingar. Har man en arbetsplats där man kan jobba hemma är det ett bra tillfälle att göra det.

– Vi stänger inte skolorna för att rädda barnen, de drabbas i mycket liten utsträckning. Vi måste skydda de äldre genom att hjälpa dem ha så lite socialt som möjligt. Personerna som hjälper de äldre måste ta åt sig budskapet. Begränsa besöken så mycket som möjligt. Håll kontakt med dem ändå, utan ha direkt kontakt. Under den här perioden behöver dem fysiskt isoleras.

► Onsdag 18/3, klockan 13.00: Socialminister Lena Hallengren håller presskonferens.

Under en presskonferens med socialminister Lena Hallengren. Socialstyrelsen kommer upprätta en samordningsfunktion för intensivvård. Ansiktsmasker som varit fast i Tyskland har nu anlänt till Sverige och har under natten börjat distribueras ut till sjukhusen.

– Pengar ska inte, får inte och kommer inte vara ett problem i kampen mot covid-19, sa Lena Hallengren (S).

► Onsdag 18/3, klockan 07.45: Händelseutvecklingen från tisdag kväll till onsdag morgon.

Det har varit en lugn händelseutveckling under natten! Västerås Tidning rapporterar fortlöpande om händelseutvecklingen under dagen.

Myndighetsmeddelande

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber.

• Avstå från att göra icke-nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.

• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

UD avråder från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.

► Tisdag 17/3, klockan 20.33: WHO avråder att ta läkemedel med ibuprofen

Under de senaste dagarna har det kommit varningar om att ibuprofen kan förvärra konsekvenserna av covid-19. Därför ska nu Världshälsoorganisationen WHO titta närmare på frågan.
– Så länge rekommenderar vi att man hellre använder paracetamol, och inte självmedicinerar med ibuprofen, säger en talesperson för FN-organet, enligt SVD.

► Tisdag 17/3, klockan 17.00: VL har skickat ut information om busstrafiken under corona-smittan.

Detta gäller när du åker kollektivtrafik med VL:

• Du kan inte köpa din biljett ombord på bussen från den 18 mars tillsvidare.
• Du får inte sitta på platsen närmast föraren från den 18 mars tillsvidare.
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor.
• Om du ändå behöver, nys eller hosta i armvecket.
• Tvätta händerna ofta. God handhygien är viktigt vid färd med allmänna kommunikationsmedel; sprita eller tvätta händerna direkt efter vistelse i bussar, tåg etc.

► Tisdag 17/3, klockan 15.48: Region Västmanland kraftsamlar för att stötta länets näringsliv

Region Västmanland kraftsamlar för att stötta länets näringsliv i effekterna av coronaviruset.
Utvecklingen i Västmanlands företag påverkas nu snabbt på kort och längre sikt av coronavirusets utbredning och de åtgärder som kommer att tas.

Region Västmanland som har det regionala utvecklingsansvaret i länet kraftsamlar nu för att kunna stötta länets näringsliv.  

– Vi för en dialog på nationell nivå om möjligheter att omfördela resurser och diskuterar olika möjligheter med bland annat Tillväxtverket och ALMI, säger Denise Norström (S), Regionstyrelsens ordförande. 

– Vi ser över våra pågående satsningar och projekt och ser om vi kan omprioritera resurser tillfälligt och på lite längre sikt, även om läget är svårbedömt just nu, säger Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör.

En direkt insats som vi gått ut och kommunicerat med länets aktörer idag är att vi vill samla in information för en nulägesbild för att kunna styra om våra utvecklingsinsatser, säger Maria Linder. 

Målsättning med den insatsen är att:

• Få övergripande nulägesbild av coronavirusets effekter i länets näringsliv

• Få en bild av hur det påverkar projekt och satsningar som är igång nu och vilka insatser som behövs framåt

• Utifrån lägesbilden föra en dialog med nationella myndigheter utifrån nya behov vi ser i Västmanland

• Föra dialog kring hur de nya förutsättningarna får effekter inom era områden och hur vi kan agera gemensamt i länet  
 

► Tisdag 17/3, klockan 15.48: Viking Line ställer in fler linjer

Viking Line ställer in trafiken på linjerna Kapellskär-Mariehamn och Stockholm-Mariehamn-Helsingfors till och med den 13 april 2020.

Finland inför nu undantagstillstånd med stopp för all persontrafik till Finland som inte klassas som nödvändig. Därmed tar Viking Line ytterligare tre fartyg ur trafik.
De fartyg som berörs är Rosella som trafikerar linjen Kapellskär-Mariehamn, samt Mariella och Gabriella som går mellan Stockholm och Helsingfors. Rosella står still under perioden 17 mars till och med 13 april 2020. Mariella kör sin sista tur från Stockholm till Helsingfors den 17 mars och Gabriella sin sista tur från Stockholm till Helsingfors den 18 mars. Helsingforsfartygen är därefter också ur trafik till och med den 13 april 2020.

– För att trygga försörjningsberedskapen mellan Sverige och Finland bibehåller vi trafiken på linjen Stockholm–Åland– Åbo. Likaså har vi kvar en tur till Tallinn från Helsingfors sex dagar i veckan. Läget är ytterst exceptionellt och jag vill passa på att tacka alla våra kunder, samarbetspartners och i synnerhet vår egen personal för den förståelse de visat i denna svåra situation, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.

Sedan tidigare har Viking Line även tagit nöjeskryssaren Viking Cinderella, som normalt kryssar dagligen mellan Stockholm och Mariehamn, ur trafik perioden 16 mars-16 april 2020.

► Tisdag 17/3, klockan 14.47: Drakbåtsfesten den 30 maj i Hallstahammar ställs in

– Coronaviruset skapar stor oro och vi vill göra det vi kan för att hindra fortsatt spridning. Det är självklart ett tråkigt beslut, men vi väljer att ta beslutet nu innan fler lag hinner anmäla sig och sedan blir besvikna för att festen blir inställd. Vi måste tänka på människors hälsa i första hand, säger drakbåtsgeneralen Malte Lundh i Lions Hallstahammar.

► Tisdag 17/3, klockan 14.00: Presskonferens på Folkhälsomyndigheten

Statsepedemilog Anders Tegnell uppdaterar om läget just nu:

– Pandemin fortsätter internationellt. Siffrorna är toppen av ett isberg de ger mer en bild över vilken belastning sjukvården är i. Vi provtar för att hindra att smittan kommer in till sjukhusen och äldreboenden.

– Det är en samhällsspridning i allt fler delar av Sverige. De flesta får en mild sjukdom, men trycket på sjukvården kommer bli högt. Vi måste minska hastigheten i smittspridning, så låg som möjligt och så länge som möjligt.

– Stanna hemma om du är sjuk. Det kan vara en bra idé att stanna hemma och arbeta om det passar för arbetsgivaren. Vi har lämnat in en rekommendation att undervisning i gymnasieskolan och högre lärosäten ska övergå till distansundervisning, det handlar om att minska den geografiska spridningen av viruset då det är många som är på ett ställe och reser in till lärosätet.

– Det viktigaste är att skydda de mest sårbara, personer över 70 år behöver minska sociala kontakter med sin omgivning. Det här kommer betyda allt för hur epidemin kommer utvecklas. Det kommer betyda enormt för sjukvården och samhället om vi kan hålla den här gruppen frisk så länge som möjligt, förklarar Anders Tegnell.

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket:
– När det gäller grundskolan och förskolan är verksamheten i gång i vanlig ordning. Förskolan och grundskolan har fått råd att minska smittspridning. Inom idrottsundervisningen undviker närkontakt och dans. Dans är bra, men inte nu.

► Tisdag 17/3, klockan 11.34: Teatern stoppar alla föreställningar.

I ett pressmeddelande nu vid lunchtid på tisdagen berättar styrelsen för Västmanlands Teater att de under rådande omständigheter beslutat att göra ett uppehåll i teaterns publika verksamhet fram till den 31 mars.

”Det är ju förstås en väldigt tråkig situation. Men publikens hälsa och välbefinnande är det viktigaste för oss. Vi arbetar nu för att hitta nya alternativa datum, vilket känns bra eftersom publikens mottagande av föreställningen Bellman 2.0 har varit helt fantastiskt, säger Niklas Hjulström, teaterchef på Västmanlands Teater, i pressmeddelandet. 

Föreställningar efter 31 mars berörs i dagsläget inte. Skulle det ske förändringar kommer teatern ta kontakt med alla som berörs.

► Tisdag 17/3, klockan 09.51: Äldre elever ska studera hemma.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder. Från och med i morgon kommer alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor att rekommenderas att övergå till distansutbildning.

– Alla gymnasieskolor och vuxenutbildningar, högskolor, universitet och yrkeshögskolor, rekommenderas gå över till distansundervisning från och med i morgon onsdag, säger statsminister Stefan Löfven.

– Vi kan även tvingas gå över till att stänga skolor och förskolor. Vi förbereder för en sådan åtgärd. Vi kommer fortsätta göra vad som krävs, säger statsminister Stefan Löfven.

– Viruset prövar vårt samhället, men vi kommer klara det tillsammans, säger statsministern.

– Jag vill upprepa att de åtgärder vi vidtar syftar till att minska smittspridningen. Stanna hemma när du är sjuk, håll god handhygien. Vi ska slå en ring kring de mest sårbara, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

– Elever på gymnasieskolor och uppåt är inte lika beroende av omsorg som elever i tidig ålder i grundskolan, fortsätter Johan Carlson.

Skolminister Anna Ekström:
– Det gäller elever som kan klara sig själva och ta hand om sina studier. Jag uppmanar alla föräldrar och inskärpa situationens allvar, eleverna ska plugga. Vi tar förbereder för ett läge där skolor kan behöva stängas. Om vi framöver hamnar i ett läge där grundskolor behöver stängas måste omsorgen för barn till föräldrar som arbetar inom vård och omsorg säkras. Föräldrar med samhällsviktiga funktioner måste kunna gå till jobbet. Det är nödvändigt att vi förbereder för ett läge där vi kanske måste stänga grundskolor.
– Jag vill uppmana alla kommuner att lägga in en ännu högre växel i planeringsarbetet.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning:
– Jag förutsätter att alla högskolor och universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inga undervisning på campus eller i högskolans lokaler. Det här väcker en fråga kring studiemedel, jag följer detta besked att studiemedel betalas ut så länge distansutbildning görs. Inom kort lägger regeringen ett förslag som möjliggör att studenter får studiemedel trots att utbildning skulle ställas in.

– Hela svenska folket, ställ upp för varandra. Till elever, detta är inget extra skollov. Det här är allas vår plikt, avslutade statsministern.

► Tisdag 17/3, klockan 09.45: Presskonferens med statsministern

Västerås Tidning rapporterar fortlöpande.

► Tisdag 17/3, klockan 09.20: Statsministern har kallat till presskonferens om skolorna

Klockan 9.45 under tisdagen håller statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström, ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans samt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson. Vid presskonferensen väntas de presentera nya beslut om skolorna.

Presskonferensen kommer att sändas på Västerås Tidnings sajt.

► Tisdag 17/3, klockan 06.57: Händelseutvecklingen från måndag kväll till tisdag morgon.

Det har varit en lugn händelseutveckling under kvällen och natten. Noterbart från nyhetsflödet är att SL i Stockholm uppmanar passagerare att följa uppmaningen om hygien och sjukdomskänsla, sprida ut sig i bussen eller tåget samt att gå på bussen via de bakre dörrarna för att skydda chauffören. "Fortfarande gäller att alla ska ha en giltig biljett i SL-trafiken. De resenärer som inte kan blippa sin reskassa på bussen, uppmanar vi därför att köpa en app-biljett."

► Måndag 16/3, klockan 22.44: Information från Utrikesdepartementet:

Är du utomlands? För att nås av viktig information från våra ambassader följ dessa steg:
- Ladda ner appen UD Resklar
- Tillåt notiser för det land som det gäller
- Registrera dig på svensklistan

► Måndag 16/3, klockan 22.27: Inget SM-slutspel för VästeråsIrsta

Svenska Handbollförbundet tog sent på måndagskvällen i samverkan med Svensk Elithandboll beslutet att ställa in SM-slutspelet för både damerna och herrarna. Det innebär alltså att säsongen är färdigspelad för VästeråsIrsta och de övriga lagen. VI, som slutade sexa i grundserien SHE, skulle ha inlett sitt SM-kvartsfinalspel mot Skuru 1 april.

► Måndag 16/3, klockan 22.07: SJ ställer in avgångar

​Efter myndigheternas rekommendation om att vara hemma vid förkylningssymtom för att minska smittspridning, påverkas SJs verksamhet. Många medarbetare omfattas av de här besluten och rekommendationerna på grund av sjukskrivning, karantän, vård av sjuka barn eller att förskolor är stängda.

Det innebär att SJ behöver ställa in avgångar med början tisdagen 17 mars. Trafiken kommer att glesas ut i princip på alla linjer, men på ett sätt så att resenärerna påverkas så lite som möjligt. Det innebär att SJ erbjuder resenären att åka med en annan avgång, men det kommer fortfarande erbjudas plats till alla som vill resa. Personalläget kan även komma att påverka servicen ombord på tågen.

Trafiken till Köpenhamn och Oslo ställs in helt på grund av beslut i respektive land.

SJs resenärer uppmanas att noga följa trafikinformationen i SJs app eller på sj.se.

► Måndag 16/3, klockan 22.05: Ytterligare en svensk har dött efter att ha smittats av coronaviruset. Totalt har nu sju personer avlidit av covid-19.

Det sjunde dödsfallet bekräftades av Region Sörmland under måndagen. Det rör sig om en äldre multisjuk person, enligt ett pressmeddelande.

► Måndag 16/3, klockan 17.48: Fler verksamheter stängs inom vården.

Regional Särskild Sjukvårdsledning beslutade under måndagen att tillfälligt stänga ner ytterligare verksamheter med mycket stora patientflöden.

För att inte sprida smitta till patienter och till vårdens övriga verksamheter, minska materialåtgång samt frigöra personal kommer alla hälsokontroller tillfälligt stänga eller begränsas.

Hälsokontroller som berörs av tillfällig stängning: Hälsosamtal för 50-åringar, gynekologiska cellprovskontroller och Hörselenheten som stänger för drop-in för patienter med hörapparater och istället inför tidsbokning. Bröstenheten hälsokontroller(mammografi) har enligt tidigare beslut stängt från och med 2020-03-16.

Delar av Barnhälsovårdsprogrammets besök skjuts upp tillfälligt eller genomförs via telefon alternativt Skype. Besök för nyfödda barn och barn som inte mår bra kommer att genomföras. Alla barn kommer erbjudas läkarbesök vid 4 veckors ålder. Besök som inkluderar vaccination kommer att genomföras till alla barn som är 6 veckor, 3 månader, 5 månader och 12-18 månader gamla så att alla barn får ett vaccinationsskydd som håller lång tid framåt.

► Måndag 16/3, klockan 15.05: 55 ledamöter vid omröstning i riksdagen

Riksdagen bantar antalet ledamöter vid omröstningar till 55 ledamöter de kommande två veckorna. Antal ledamöter blir proportionellt utifrån mandaten. Förslaget som kommer från Moderaterna har godkänts av gruppledarna.

► Måndag 16/3, klockan 15.00: MDH ställer om till digital undervisning.

Mälardalens högskola (MDH) övergår successivt till digital undervisning för att bidra till minskad risk för smittspridning av Coronaviruset och samtidigt kunna fortsätta bedriva utbildning. Så långt det är möjligt ska utbildningarna ges med hjälp av digital teknik.

MDH kommer också att gå över till digitala examinationsformer i så stor utsträckning som möjligt.

– Vi övergår till mer digitala arbetsformer för att skapa trygghet för våra studenter och medarbetare, samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar för att minska takten med vilken Coronaviruset sprids i Sverige. Att minska antalet mötesplatser där många människor samlas, är ett viktigt led i det, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Alla anpassningar i utbildningsformer ska ske med bibehållen kvalitet i undervisningen. Nästa läsperiod startar den 30 mars och till dess ska högskolan ha en överblick över vilka kurser som ges på distans och vilka som ska bedrivas på campus. Studenter kommer att meddelas om förändringar i undervisningen via lärplattformen Canvas.

MDH rekommenderar även att medarbetare, då det passar för arbetet, arbetar hemifrån. Högskolebiblioteket och Studentcentrum kommer att prioritera digital rådgivning.

► Måndag 16/3, klockan 14.00: Presskonferens hos Folkhälsomyndigheten

Anders Tegnell, statsepidemiolog berättar om läget:
– Vi har en fortsatt utveckling av situationen globalt, Europa är i fokus där flest fall dyker upp just nu. Orosmomentet är nu USA. Fallen i Europa ökar snabbt, vi är uppe i 55 000 fall nu.

– I Sverige fortsätter utveckligen, men vi har ändrat provtagningen så vi kommer se ett hack i statistiken. Vi har en samhällsspridning i Stockholmsområdet. Det är extremt viktigt att tänka på de sårbara grupperna. Det är viktigt att vara hemma om man är sjuk, vi har tagit fram råd till skolorna för att minska smittspridning och kontakten mellan barn, bedömningsstöd till arrangörer och det är bra att jobba hemifrån för de som har möjlighet, det kan göra skillnad.

– Det är ett stort individuellt ansvar just nu, känner man sig krasslig på morgonen ska man känna av. Börjar det utveckla sig till en luftrörsinfektion, stanna hemma och var hemma två dagar efter du är symtomfri. Gå absolut inte och hälsa på dina äldre släktingar, uppmanar Anders Tegnell.

– Personer över 70 år behöver få hjälp att bli isolerade. Vi får se hur den här epidemin fortsätter. Det är en period, några veckor eller månader som man inte bör träffa sina äldre släktingar, fortsätter Anders Tegnell.

Västerås Tidning rapporterar fortlöpande.

► Måndag 16/3, klockan 13.13: Surahammars kommun går upp i Stabsläge

Så här skriver Surahammars kommun på sin hemsida:

Coronavirusets utveckling gör att Surahammars kommun från och med måndag den 16 mars väljer att gå upp i stabsläge för att bättre kunna stödja, leda och samordna kommunens övergripande insatser.

Med anledning av höjd risknivå för spridning av coronaviruset Covid-19 har Surahammars kommun från och med idag, 16 mars 2020, beslutat att gå upp i stabsläge för att kunna arbeta med att minska risken för en eventuell smittspridning.

Att gå upp i stabsläge innebär en högre beredskap än normalt. Kommunen skapar en tydligare styrning och samordning med kontinuerliga stabsmöten.

Detta medför att vi enklare kan stödja, leda och samordna kommunens övergripande insatser.

Kommunledningen har sedan tidigare påbörjat planering för att klara personalförsörjning och säkerställa samhällsviktiga funktioner vid ett eventuellt utbrott av Corona inom kommunens gränser.

Surahammars kommun medverkar sedan en tid tillbaka regelbundet i samverkansmöten med Region Västmanland, Länsstyrelsen och länets kommuner.

En nyckelfaktor för att klara det läge som råder är en samverkan över kommun-, region och myndighetsgränserna. Vi får ett gemensamt budskap och samordnade förslag på inriktningar över kommungränserna.

Surahammars kommun fortsätter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren för Region Västmanland.

Vi arbetar utifrån kommunens krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjdberedskap.

Det är i dagsläget ej aktuellt just nu att gå upp i krisledningsnämnd. Detta innebär att respektive nämnd fortsätter sin ordinarie verksamhet.

► Måndag 16/3, klockan 09.00: Pressträff om ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset.

Regeringen presenterade krispaket på mer än 300 miljarder kronor.

• Ett nytt system för korttidspermittering införs från den 7 april men införs retroaktivt från 16 mars, där arbetsgivaren betalar cirka 50 procent av lönen och arbetstagaren får cirka 90 procent av lönen.

• Staten står för sjuklönekostnaden under två månader för att sänka företagens kostnader.

• Likviditetsförstärkning. Anstånd med skattebetalningar i tre månader som moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

► Måndag 16/3, klockan 07.24: Lägesuppdatering från söndag kväll till måndag morgon.

Sverige:
• Klockan 9.00 på måndagen håller finansminister Magdalena Andersson (S) presskonferens tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna om ytterligare åtgärder för ekonomin.

Internationellt:
• AP rapporterade vid midnatt om att den första dosen av ett möjligt coronavaccin levereras för kliniska tester under måndagen. 45 unga och friska personer ska testa vaccinet i delstaten Washington.

• I USA förbjuds nu sammankomster för fler än 50 personer. New Yorks borgmästare Bill de Blasio har meddelat att stadens restauranger och barer enbart kommer erbjuda hämtmat från och med tisdag, skriver New York Post.

► Söndag 15/3, klockan 17.00: Region Västmanland skjuter upp icke-akuta operationer och endoskopi för att säkra sjukvårdens beredskap

På söndagen beslutade Region Västmanlands sjukvårdsledning att skjuta upp planerade operationer och endoskopi med undantag för cancer, akut och åtgärder som inte kan anstå av medicinska orsaker för de kommande 14 dagarna.
Patienter kommer inte heller att skickas utanför länet för vård inom vårdgarantin.

– Regionen har ett ansvar för att säkerställa vår katastrofmedicinska beredskap, samtidigt som vi behöver nyttja våra resurser för att möta den ansträngning på sjukvården som den pågående pandemin med covid-19 innebär. Genom att skjuta upp icke-akuta operationer tillgängliggör vi både material, men främst personal som kan stötta de verksamheter som är i störst behov av det. Det säger Liselott Sjöqvist, Sjukhusdirektör i Region Västmanland.

De patienter som får sitt planerade vårdbesök inställt kommer att meddelas via den vårdverksamhet där de har sitt besök inbokat. Regionen har också beslutat att inte skicka patienter utanför länet för vård inom vårdgarantin.

► Söndag 15/3, klockan 15.39: Fler tågavgångar är inställda under måndagen.

Västerås Tidning har tidigare rapporterat om att SJ tvingas ställa in avgångar som berör Västerås C.

Här följer en uppdaterad lägesbild från SJ, dessa avgångar är inställda:

Ankommande 07.00 Tåg 8001 från Ludvika
Avgång 07.33 Tåg 733 mot Stockholm
Ankommande 17.26 Tåg 704 från Stockholm
Avgång 20.50 Tåg 8028 mot Ludvika

► Söndag 15/3, klockan 13.47: Hockeysäsongen är över.

Ishockeyförbundets styrelse tog på söndagen beslut om att avsluta säsongen, uppger Sportbladet.
Det innebär att allt spel i ligor, slutspel och kvalspel ställs in för säsongen 2019/2020. Inga mästare kommer att utses och inga lag kommer kunna flyttas upp eller nedgraderas.
Lag som under säsongen 2019/2020 tillhört SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan kommer nästa säsong tillhöra samma ligor.

► Söndag 15/3, klockan 12.34: Hög belastning på telefontjänster.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, framför allt sjukvårdsrådgivningen 1177, rapporterar Krisinformation och skriver ”Om du inte är allvarligt sjuk så kan du hjälpa de som verkligen behöver komma fram genom att söka information på webben eller ringa informationsnumret 113 13.”

► Söndag 15/3, klockan 12.21: Viking Line ställer in Cinderella-kryssningar.

Utifrån Utrikesdepartementets avrådan om alla utlandsresor och oron kring coronaviruset (covid-19) kommer Viking Line att ställa in Viking Cinderellas samtliga avgångar från och med måndag den 16 mars till och med torsdag den 16 april 2020. Viking Cinderella går normalt i daglig kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn. 

Fri om- och avbokning gäller för inbokade resor med Cinderella under perioden 16 mars – 16 april 2020. Viking Line kontaktar de resenärer som berörs av de inställda avgångarna i tur och ordning. Resenärerna uppmanas att invänta denna kontakt med anledning av stort tryck på kundtjänsten.

► Söndag 15/3, klockan 07.28: Händelseutvecklingen under lördag kväll fram till söndag morgon.

Under lördagskvällen gick UD ut med rekommendationen att avstå alla resor till alla länder i hela världen. TT rapporterar att 23 000 svenskar i nuläget finns utomlands med två stora charterarrangörerna TUI och Ving. De svenska resenärerna finns bland annat på Kanarieöarna, Mexiko och Thailand. Bolagen meddelar att de successivt kommer ta hem resenärerna till Sverige.

► Lördag 14/3, klockan 20.43: Sex nya fall i Västmanland

Provsvar som Region Västmanland fått in under dagen bekräftar att sex ytterligare personer i länet har blivit sjuka av det nya coronaviruset. Ett av fallen har inte varit utomlands eller haft kontakt med ett känt fall. Därför väljer regionen att ändra strategin för provtagning och riktar fokus mot särskilt utsatta grupper i samhället.

– Vi vill rikta in resurserna på dem som riskerar att bli allvarligt sjuka, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

De allra flesta som smittas av det nya coronaviruset blir mycket lindrigt sjuka, det är oftast som att få en enkel förkylning. En mycket liten andel blir svårare sjuka. För att begränsa antalet svårt sjuka är det mycket viktigt att även de med lindriga symtom inte utsätter andra för smitta i onödan. På så sätt belastas inte sjukvården i onödan och kapaciteten räcker bättre till över tid för att behandla de som behöver det.

Smittskyddsläkaren uppmanar därför alla:

· Undvik gärna större folksamlingar när så är möjligt
· Håll gärna en meters avstånd till andra människor när så är möjligt
· Undvik nära kontakt med synligt förkylda eller hostande människor – minst två meters avstånd
· Iakttag god handhygien vid färd med allmänna kommunikationsmedel; sprita eller tvätta händerna direkt efter vistelse i bussar, tåg etc, och alltid före matlagning
· Stanna hemma från arbete, skola, förskola, och andra tillfällen att träffa andra människor, när du är förkyld/har tecken på luftvägsinfektion.
· Om du får en förkylning eller annan luftvägsinfektion, så är huvudregeln nu att du ska stanna hemma från arbete/skola/förskola och vara hemma tills du är frisk, och ytterligare två dagar.
· Om du jobbar inom vård eller omsorg är det än viktigare att du inte är på arbetet med symtom på luftvägsinfektion - rådgör med din chef: kan du arbeta hemifrån, eller ska du sjukskriva dig.
· Var allmänt mer återhållsam med att träffa människor, särskilt om du eller de har luftvägssymtom

► Lördag 14/3, klockan 20.08: UD avråder från resor till alla länder

"Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras."

► Lördag 14/3, klockan 20.03: Birka ställer in kryssningar.

På grund av den rådande situationen och oron kring coronaviruset (covid-19) kommer Birka Cruises att ställa in samtliga avgångar mellan söndag 15 mars fram till och med tisdag 7 april 2020. ”Under rådande situation ser vi inte att det är möjligt att upprätthålla vår ordinarie kryssningsverksamhet under de närmaste veckorna.”

► Lördag 14/3, klockan 18.28: Norge stänger sina gränser från och med måndag, rapporterar norska medier.

Vid en presskonferens meddelade statsminister Erna Solberg att Norge stänger sina gränser från och med måndag. I och med detta kommer landets flygplatser och hamnar kommer att stängas. 

– Detta är en nationell kris, säger Solberg.

► Lördag 14/3, klockan 17.23: Försäljningen av majblommor skjuts upp till hösten.

"Årets försäljning av majblommor flyttas från slutet av april till efter sommaren för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset. Men Majblommans arbete för att motverka barnfattigdomen i Sverige tar ingen paus.", skriver organisationen på sin hemsida.

► Lördag 14/3, klockan 17.21: Spanien sätter hela landet i karantän på grund av det nya coronaviruset.

Utrikesdepartementet håller just nu på att undersöka hur beslutet påverkar svenska turister.

– Vi ser över situationen just nu. Den viktigaste frågan är vilka konsekvenser det här för svenska resenärer, säger Erik Karlsson på UD:s presstjänst till Aftonbladet.

► Lördag 14/3, klockan 16.38: Regeringen: "Sluta panikbunkra"

Folk över hela landet har under senaste dagarna börjat panikbunkra varor för att klara en eventuell karantän. Nu går manar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till lugn och ro:

– Det är viktigt att inte panikbunkra. Vårt samhälle är rustat för att klara svåra situationer och kriser, säger hon till Aftonbladet.

► Lördag 14/3, klockan 16.18: Ställer in trafiken till Tallinn.

Tallink-Silja ställer in trafiken tillsvidare mellan Tallinn-Stockholm från och med söndagen den 15 mars. Anledningen är att Estland infört undantagstillstånd.
Alla resenärer som bokat resa uppmanas kontakta Tallink-Silja.

► Lördag 14/3, klockan 15.11: Handeln i hela landet har drabbats hårt av corona-läget. Västerås city meddelar dock att de håller öppet som vanligt. På Facebook skriver Västerås Citysamverkan:

"På grund av rådande omständigheter vidtar verksamheter i city åtgärder för att du som besökare ska känna dig trygg när du besöker oss. Västerås City följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har öppet som vanligt. Du som känner dig frisk är varmt välkommen att äta, fika och shoppa hos oss. Ta hand om dig. ❤️ Vi ses i city!"

► Lördag 14/3, klockan 13.25: En äldre kvinna i Västra Götaland har avlidit efter att ha blivit smittat av coronaviruset och insjuknat. Hon är den andra personen i landet som avlider efter att ha smittats av det nya viruset.

"Det är en kvinna i 85-årsåldern som har avlidit på Sahlgrenska till följd av corona”, säger Karin Markhede, kommunikatör på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, till TT

► Lördag 14/3, klockan 13.10: Inga presskonferenser utlysta

Under veckan har Folkhälsomyndigheten haft presskonferens tillsammans med olika aktörer, bland annat Socialstyrelsen och MSB. Men under lördagen kommer inte Folkhälsomyndigheten anordna någon pressinformation.
Inte heller har Regeringskansliet kallat till pressmöte under lördagen.
Västerås Tidning följer händelseutvecklingen fortlöpande.

► Lördag 14/3, klockan 09.36: På grund av den förhöjda risken för smittspridning av coronaviruset har Aktiespararna i Västerås beslutat att ställa in grundkursen den 14 mars och aktieträffen den 17 mars.

"Så snart situationen återgått till det normala återkommer vi med nya datum", hälsar föreningens ordförande, Yvonne Adolfsson.

► Lördag 14/3, klockan 08.45: Lägesuppdatering från fredag kväll fram till lördag morgon.

Här sammanfattar Västerås Tidning händelseutvecklingen från fredag kväll fram till lördag morgon.

• Danmark beslutade på fredagskvällen att stänga gränserna helt från klockan 12 på lördagen. Stena Line stoppar all passagerartrafik, däremot seglar färjetrafiken Helsingborg-Helsingör som vanligt.

• Polen stänger gränserna från och med lördag.

• Turkiet har stoppat flyg till och från Sverige.

• Flygbolaget BRA ställer in flera avgångar mellan Stockholm-Malmö.

SJ kommer ställa in avgångar på måndag på grund av personaltillgången.
Nedan listas avgångar/ankomster till och från Västerås C.

07.33 mot Stockholm (703)

17.26 från Stockholm (704)

► Fredag 13/3, klockan 17.28: Inga planer på att ställa in Västerås Summer Meet.

"Vi hoppas att corona hinner kulminera och att regeringen kan lätta på förbudet med stora folksamlingar i god tid innan träffen. Till dess jobbar vi på som vanligt för att få till en bra träff och beklagar samtidigt att så många roliga motorevent tvingats skjuta upp eller ställa in helt. Med tanke på att tex Elmia ställts in så funderar vi på om vi skulle kunna få till ngt speciellt för dom som har ett större bygge som skulle premiärvisats just där eller på något annat inställt event." skriver arrangemanget på sin Facebook-sida.

► Fredag 13/3, klockan 16.48: Tre nya bekräftade fall av det nya coronaviruset i Västmanland

Provsvar idag visar att ytterligare tre personer i Västmanland bär på det nya coronaviruset. Personerna vistas isolerade i sina hem enligt regionens rutiner

Personerna har nyligen anlänt från Österrike och Norditalien.

– Vi fortsätter att arbeta enligt våra rutiner. Patienterna vistas i hemmet och vi genomför smittspårning för att nå eventuella personer som patienterna kan ha haft kontakt med. Sammanlagt har nu åtta fall bekräftats i länet, alla smittade utanför Sverige och inte här i Västmanland, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Hittills har runt 350 personer provtagits i regionen.

– Vi har varit och är fortsatt beredda på att få fler bekräftade fall av det nya coronaviruset. Fokus för oss nu är att fortsätta arbeta med smittspårning enligt våra rutiner och därmed minska risken för att smitta sprids ut i samhallet, säger Jan Smedjegård.

► Fredag 13/3, klockan 16.24: Statsminister Stefan Löfven håller presskonferens med anledning av coronaviruset. Där uppmanar han svenskarna att ställa in eventuella resplaner:

– Överväg noga om resan måste göras, säger han varnade även för stängda gränser:

– Läget kan förändras mycket snabbt och då kan gränser stängas från timme till timme, säger han.

Dessutom meddelade han att vårens högskoleprov har ställts in och att regeringen har för avsikt att kraven på läkarintyg ska avskaffas tillfälligt.

– Är man sjuk ska man vara hemma. Det är vår uppmaning, sade statsministern.

► Fredag 13/3, klockan 14.47: Växhuset ställer in två föreställningar av lunchmusiken. Det är föreställningarna med Jan Allan tillsammans med Bertil "Jonas" Jonasson samt Johan Blindell Band som skulle ha spelat den 18/3 respektive 25/3 som påverkas.

► Fredag 13/3, klockan 14.36: Mammografin i Västmanland stänger tillfälligt hälsokontrollerna.

Region Västmanlands hälso- och sjukvårdsledning har idag fattat beslut om att från och med måndag den 16 mars tillfälligt stänga mammografiscreeningen/hälsokontrollerna samt övriga undersökningar av kontrollkaraktär på Bröstenheten mammografi i Västmanland.

– I syfte att minska risken för spridning av Covid-19 har vi beslutat att tillsvidare stänga delar av Bröstenheten mammografis verksamhet, säger Liselott Sjöqvist, Sjukhusdirektör Region Västmanland.

För att inte sprida smitta till patienter och till sjukhusets övriga verksamheter kommer Region Västmanland från och med måndag 16 mars endast undersöka patienter som återkallats från hälsokontrollerna samt kvinnor med knöl i bröst eller armhåla samt vid andra symtom som anses vara förknippade med en ökad risk för bröstcancer.

► Fredag 13/3, klockan 14.00: Folkhälsomyndighetens presskonferens:

Anders Wallensten, biträdande statsepidemolog: – Vi går över att ta provtagning på de som är på sjukhus och de som arbetar på sjukhus.

755 fall är bekräftade och 40-60-åringar är mest drabbades.

Folkhälsomyndigheten ser allt fler tecken på samhällsspridning, då smittan inte kan härledas till Alperna. Myndigheten ser stor spridning i USA och en begynnande smittspridning runt om i världen.

– Det finns ingen anledning till att ställa idrottsträningar, det motverkar de allmänna hälsomålen. Om du är sjuk ska du stanna hemma oavsett var du har varit, säger Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten.

– Skolfrågan har kommit upp på agendan, myndigheten ser ingen anledning till att stänga skolor. Skolbarn driver inte epidemin. Det kan bli aktuellt att vid regional smittspridning. Vi får fundera på konsekvenserna att stänga skolor med friska barn, förklarar Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten.

– Vi behöver inte länsa hyllorna i butikerna. Vi ska vara solidariska och inte bunkra i onödan, kolla hur grannar har det. Var källkritiska till information, säger Maria Bergstrand, chef för operativ ledning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

► Fredag 13/3, klockan 13.00: Metropolitan stänger

Föreställningar från klassiska The Met brukar visas på Elektrabio i Västerås. Nu meddelar Metopolitan att föreställningen Den flygande holländaren – och alla kommande evenemang till och med 31 mars – ställs in på lördag, vilket följaktligen inenbär att den inte heller kommer att livesändas på Elektrabio på lördag.

► Fredag 13/3, klockan 12.18: Hockeyslutspelet pausas

Hockeyallsvenskan har tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet beslutat att tillfälligt pausa allt spel i Hockeykvalet.

Hockeyallsvenskan skriver så här på hemsidan: "Pausen råder tills vidare och säsongen kommer att återupptas om och när det bedöms säkert att fortsätta spela för alla inblandade."

För VIK innebär detta att matchen som i kväll skulle ha spelats borta mot Karlskoga skjuts på framtiden.

► Fredag 13/3, klockan 10.43: Arne Alligator ställs in på Konserthuset

I ett mejl skriver Västmanlandsmusikens direktör Michael Käck: "Tyvärr måste vi ställa in familjeföreställningen Arne Alligator lördag kl 14.00, som tidigare annonserats skulle genomföras. Orsaken är att en av de medverkande har fått reseförbud p g a arbete i vården i Finland och inte får lämna landet."

Läs mer på: https://vastmanlandsmusiken.se/2020/03/11/information-om-coronaviruset/

► Fredag 13/3, klockan 09.37: Riksbanken lånar ut 500 miljarder till företagen.

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Beslutet fattades igår på ett extrainsatt penningpolitiskt möte. Riksbanken bidrar på så sätt tillsammans med övriga myndigheter till att begränsa effekterna av coronapandemin. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs.

► Fredag 13/3, klockan 07.47: Osäkert kring Mälarenergi cup.

– Vi avvaktar och följer myndigheternas reklamationer noggrant, men har ännu inte tagit om beslut om att ställa in turneringen. Vi har fortlöpande avstämningar om läget, både med förbundet och myndigheter, säger Calle Edberg från Västerås innebandy.

► Fredag 13/3, klockan 07.31: Vårens största konsert i Västerås domkyrka, Matteuspassionen, ställs in.

– Redan idag är många biljetter sålda till konserten, och med ensemblen av körsångare och musiker överskrids siffran 500, meddelar Johan Hammarström, ansvarig för musikverksamheten i Västerås domkyrka.

► Torsdag 12/3, klockan 21.03: Nattklubb sätter tak på gästantal

Nattklubben Publik meddelar att de följer förordningen om maximalt antal deltagare på en offentlig tillställning och sätter därmed ett tak på maximalt 500 gäster på nattklubben.

► Torsdag 12/3, klockan 20.37: Stopp för besök på kriminalvårdsanstalter

Kriminalvården har beslutat att införa tillfälligt besöksstopp vid samtliga anstalter i landet med anledning av coronaviruset, enligt uppgifter till P4 Västerbotten. Undantag gäller för advokater, åklagare och poliser.

► Torsdag 12/3, klockan 20.18: Högstaligan i basket avslutar säsongen

SBL har valt att avsluta säsongen den 13 mars. Det innebär att det inte blir något slutspel och att Borås Basket blir svenska mästare 2020 med en notering i historiken. Köping Stars avslutar därmed säsongen med en tredjeplats. Luleå blir svenska mästare på damsidan.

► Torsdag 12/3, klockan 20.07: Skolminister Anna Ekström (S) på presskonferens: "Regeringen arbetar med beslut för att hantera krisen"

Regeringen kommer ge huvudmännen, exempelvis kommuner och skolföretag möjligheter att korta skollov, ha undervisning på helger och distansundervisning om krisen så kräver det. Regeringen är redo att även stänga skolor om det krävs beroende på händelseutvecklingen och om Folkhälsomyndigheten rekommenderar det.
– Barnens bästa, hälsa och ska vara vägledande att vi stoppar smittspridningen, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

► Torsdag 12/3, klockan 17.59: Kyrka ställer in mässor

Köpings pastorat har beslutat att inte ha några mässor, endast gudstjänster, i dagsläget för att minska smittrisken av corona-viruset, meddelar församlingen på sin Facebook-sida.

► Torsdag 12/3, klockan 17.03: Ett ytterligare bekräftat fall av covid-19, i Västmanland.

Provsvar idag visar att ytterligare en person i Västmanland bär på det nya coronaviruset. Personen vistas isolerad i sitt hem enligt regionens rutiner.

Personen har nyligen anlänt från Tyrolen i Österrike.

– Vi fortsätter att arbeta vi enligt våra rutiner. Patienten vistas i hemmet och vi genomför smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med. Sammanlagt har nu fem fall bekräftats i länet, alla smittade utanför Sverige och inte här i Västmanland, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

► Torsdag 12/3, klockan 14.05: Under Folkhälsomyndighetens presskonferens meddelade statsepedimolog Anders Tegnell att det finns tecken på mer spridning i samhället. Målet är att minska takten i samhällsspridningen.

► Torsdag 12/3, klockan 12.59: VästeråsIrsta HF:s styrelse har vid ett sammanträde idag beslutat att ställa in den stora ungdomsturneringen Irstablixten som skulle ha avgjorts 3–5 april.

”Det är ett stort och jobbigt beslut för en ideell förening att ställa in en av Sveriges största och äldsta handbollsturneringar, säger Tomas Högström, ordförande i VI i ett pressmeddelande. Han fortsätter: ”Turneringen har varje år samlat tusentals ungdomar, ledare och medföljande till Västerås. Det är första gången på 53 år som turneringen ställs in. Konsekvenserna av beslutet är naturligtvis stora för föreningen. Det har även konsekvenser för Västerås eftersom turneringen varje år generar 6-8 miljoner kronor till servicenäringen i Västerås. Vi tagit beslutet med anledning av ökad spridning av Corona-virus och på grund av beslut av myndigheter och regering att ställa in arrangemang som samlar mer än 500 personer”.

► Torsdag 12/3, klockan 12.03: Kommuner inför besöksförbud

Västerås stad har infört besöksförbud på alla äldreboenden/servicehus, gruppbostäder och psykiatriboenden. Mötesplatser för äldre stängs för externa besökare men är öppna för boende på respektive servicehus. Surahammars kommun har också infört samma åtgärd på äldreboenden.

► Torsdag 12/3, klockan 11.56: Westinghouse sanerar - anställd coronasmittad

En i personalen på Westinghouse har bekräftats smittad av corona-viruset. Nu har företaget stängt en kontorsavdelning för sanering, uppger P4 Västmanland.

► Torsdag 12/3, klockan 11.25: VSK Bandy har beslutat att stänga ABB Arena Syd under fredagens SM-semifinal mellan VSK och AIK. ”Anledningen är att vi behöver ta vårt ansvar gentemot våra spelare, vår publik och samhället i stort. Stängd arena innebär att ingen får vistas i arenan, detta inkluderar familjemedlemmar, övrig släkt och vänner till spelare och ledare i VSK Bandy och även supportrar. De personer som får vistas i arenan är endast de personer som behöver vara på plats för att matchen ska kunna genomföras”, skriver VSK Bandy på sin hemsida.

► Torsdag 12/3, klockan 11.00: Invigningen av Västerås nya innebandyarena som skulle hållits den 21 mars ställs nu in. Västerås stad skriver på evenemangets sida på Facebook: ”Med anledning av Coronaviruset och förbudet mot stora folksamlingar ställer vi in det här evenemanget. Den planerade invigningen skjuts på obestämd framtid.”

► Torsdag 12/3, klockan 10.49: Västerås Simsällskap meddelar att man ställer in den egna tävlingen Västerås Meet som skulle ha hållits i helgen. ”P.g.a rådande omständigheter angående Coronaviruset ställer vi tyvärr in Västerås Meet i helgen”, skriver klubbens Esa Jernstedt i ett mejl till Västerås Tidning. 

► Torsdag 12/3, klockan 10.35: MDH ställer in större möten och utrikesresor

Mälardalens Högskola, MDH, väljer att ställa in större möten och resor, meddelar högskolan på sin webbplats och skriver följande:
”Tjänste- och studieutbytesresor utomlands som inte är verksamhetskritiska kommer att ställas in. Bakgrunden till beslutet är att MDH vill skapa trygghet för medarbetare och studenter. MDH vill inte bidra till att smittan sprids, i Sverige eller utomlands, och samtidigt undvika att medarbetare och studenter skulle kunna insjukna i andra länder och inte ha möjlighet att ta sig tillbaka till Sverige.Större möten som MDH arrangerar, såsom konferenser och mässor, med mer än 500 deltagare kommer att ställas in, flyttas fram eller genomföras med hjälp av digital teknik. MDH:s medarbetare och studenter ska heller inte delta i arrangemang med fler än 500 deltagare.”

► Torsdag 12/3, klockan 09.30: Gymkedja stänger ner i två veckor

Träningsskedjan SATS väljer att stänga alla gym-anläggningar under två veckor i hela norden, uppger Aftonbladet. Anledningen är att förebygga smittspridning. SATS har ingen anläggning i Västerås.

► Torsdag 12/3, klockan 08.40: Teatern begränsar publikantalet.

Niklas Hjulström, teaterchef på Västmanlandsteater, berättar hur de agerar efter gårdagens beslut från regeringen om att stoppa större evenemang:

"Vi följer förstås utvecklingen noggrant, har dialog med Västerås Stad och Region Västmanland, och följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.
Med anledning av beslutet om större folksamlingar begränsar vi publikantalet på föreställningarna på Stora Scen till max 250 personer. Föreställningar på Lilla scen (100 platser) och Caféscenen (60 platser) spelas som planerat. I dagsläget ställs inga föreställningar in, men vi ger möjlighet för publiken att boka om sina biljetter om man skulle vara orolig. Men det här kan ju ändras på kort varsel." 

► Torsdag 12/3, klockan 06.33: Under natten har besked kommit från USA, att de inför inreseförbud för inresande från Europa från och med fredag. Inreseförbudet gäller från Schengen-området, därmed är Storbritannien undantaget. NBA väljer att avsluta säsongen och NHL meddelar att de följer utvecklingen.

► Onsdag 11/3, klockan 22.19: Irstablixten i farozonen – inväntar svar från Riksidrottsförbundet

Så här skriver cupledningen på turneringens hemsida: "Vi inväntar Riksidrottsförbundets samordning som sker torsdag 12 mars kring tolkning av beslut för vidare information. Vi avser återkomma med information för svensk handboll torsdag klockan 17:00. Irstablixten återkommer med ytterligare besked efter att vi fått SHF:s kompletterande information."
 

► Onsdag 11/3, klockan 21.50: Förbudet påverkar Konserthusets verksamhet

I ett mejl kommenterar Michael Käck, direktör på Västmanlandsmusiken, situationen som uppkommit efter att regeringen förbjudit evenemang för fler än 500 personer:

– Detta beslut kommer att påverka vissa konserter i Västerås Konserthus. Vi har såväl egenproducerade konserter som en mängd uthyrningar och samproduktioner, där vi behöver stämma av med produktionsbolag och samarbetspartners. Det kan till exempel handla om att flytta konserter till andra datum. Den dialogen har nu högsta prioritet. Vi räknar med att kunna ge besked om de närmast kommande konserterna i morgon (torsdag förmiddag). Alla biljettköpare kommer att få information via mejl och sms. Information kommer också att finnas på Konserthusets hemsida, www.vasteraskonserthus.se

Bland föreställningarna som ligger närmast i tiden finns bland annat Arne Alligator & Djungeltrumman samt Changes där Thomas Di Leva tolkar David Bowie.

► Onsdag 11/3, klockan 21.41: Liberalerna har nu beslutat att ställa in partiets riksmöte den 27-29 mars som skulle ha hållits på Aros Congress Center i Västerås.

► Onsdag 11/3, klockan 21.16: Danmark stänger skolorna – inte omöjligt att Sverige följer efter.

Regeringen utesluter inte att svenska skolor och universitet kan komma att stängas, som i Danmark.

– Vi utesluter inte någonting för framtiden, de besluten kommer att baseras på vad Folkhälsomyndigheten ger oss för rekommendationer. Samtidigt ska man veta att det är ett ännu större steg att fatta naturligtvis, säger Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, till TT:

► Onsdag 11/3, klockan 20.44: Statsminister Stefan Löfven höll under kvällen en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, justitieminister Morgan Johansson samt rikspolischef Anders Thornberg. Där berättade de att regeringen nu tagit beslut om att förbjuda sammankomster som samlar 500 personer eller mer. Förbudet gäller från midnatt och fram tills att beslutet upphävs.

– Beslutet gäller allmänna sammankomster, till exempel teater och biograf-föreställningar, demonstrationer och konserter. Men även det som i lagen kallas offentliga tillställningar. Till exempel idrottstävlingar och danstillställningar, sade Morgan Johansson.

– Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som hålls i strid mot regerings meddelade beslut. Om anordnandet bryter mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, sade Anders Thornberg.

► Onsdag 11/3, klockan 17.57: VSK Fotboll spelar inför tomma läktare

VSK väljer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation. På sin hemsida skriver de:

"Inom VSK Fotboll följer vi noga utvecklingen vad gäller Coronaviruset. Vi har tagit ett beslut att följa myndigheternas rekommendationer i allt. Därför har vi tagit beslutet att lördagens träningsmatch kommer att spelas utan publik. Vi beklagar naturligtvis detta men vi vill följa dom rekommenderade åtgärder som myndigheterna ger oss."

► Onsdag 11/3, klockan 17.54: Det är inte bara VIK som väljer att spela sina matcher med publik. Alla kvällens matcher i Slutspelsserien spelas som planerat, enligt Hockeyallsvenskan.

► Onsdag 11/3, klockan 17.44: Det är inte bara VIK som spelar hockey ikväll. I Surahammar väntar ett hett derby mellan Surahammar och Hallstahammar. Till den matchen har Surahammars IF beslutat att max släppa in 500 personer på läktarna.

Så här skriver klubben på Facebook:

"INFO!! Kvalmatchen mot Hallstahammar ikväll kommer att spelas som det är tänkt. Men med hänsyn tagen till de restriktioner och det beslut som finns gällande evenemang och smittrisken kring CoVid-19 så kommer vi bara släppa in 500 åskådare. Vill du vara säker på att få se matchen, kom i tid. Välkomna!"

► Onsdag 11/3, klockan 17.38: Världshälsoorganisationen WHO beskriver nu coronautbrottet som en ”pandemi”. Det uppger generaldirektören Tedros Adhanom Ghebreyesus på en presskonferens, enligt Aftonbladet.

Hittills har 497 fall av COVID-19 bekräftats i Sverige. 1 person har avlidit.

► Onsdag 11/3, klockan 17.20: VIK väljer att tillåta publik på läktarna när de spelar kvällens slutspelsmatch mot Vita Hästen i ABB Arena. Detta trots Folkhälsomyndighetens rekommendation.

På sin hemsida skriver klubben: "Kvällens match kommer att vara öppen för publik. Varmt välkomna till arenan. Nu hejar vi fram Västerås till 3 viktiga poäng!"

► Onsdag 11/3, klockan 16.43: VIK avvaktar med besked för kvällens match

Ikväll ska VIK Hockey spela slutspelsmatch mot Vita Hästen i ABB Arena. Efter Folkhälsomyndighetens rekommendation är nu frågan om matchen kommer att spelas utan publik.

På sin Facebooksida skriver VIK: "Just nu avvaktar vi med besked från Ligan gällande mer info om kvällens match ska hållas stängd eller inte. Nytt tydligt besked kommer vi att kommunicera senast kl.17:30. Fram tills dess hålls arenan stängd.‬"

► Onsdag 11/3, klockan 16.43: Region Västmanland i förstärkningsläge

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för allmän spridning av coronaviruset är mycket hög i Sverige. Med anledning av det höjer Region Västmanland beredskapen och har beslutat att införa förstärkningsläge.

Förstärkningsläget innebär att sjukvårdsledningen har en stärkt beslutsförmåga att hantera det nya läget med smittspridning och bereda att adekvat vård tillgängliggörs för de patienter som blir så pass sjuka att de behöver vårdas genom inläggning på infektionskliniken.

Regionalt förstärkningsläge är en kraftfull åtgärd som innebär att den regionala särskilda sjukvårdsledningens beslutsförmåga stärks. Möjligheter ges också att omfördela resurser inom regionen för att förstärka viktiga funktioner.

► Onsdag 11/3, klockan 16.23: Näringslivsgalan Guldstänk ställs in. Det meddelade arrangörsgruppen efter ett möte på onsdagseftermiddagen.

– Vi har från första stund nog följt händelseutvecklingen och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gett. Nu när de ändrat sina rekommendationer gällande allmänna sammankomster är det självklart att ställa in årets gala, säger Ann-Sophie Sund, projektledare för Guldstänk.

► Onsdag 11/3, klockan 16.17: Regeringen kommer att följa Folkhälsomyndigheten och stoppa allmänna sammankomster över 500 personer efter Folkhälsomyndighetens uppmaning, säger Per Bolund (MP) till Ekot.

► Onsdag 11/3, klockan 16.00: Från och med 11 mars klockan 15 införs besöksförbud i hälso- och sjukvården i Västmanland på grund av coronavirus (covid-19). Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland, uppger Region Västmanland i ett pressmeddelande.  

► Onsdag 11/3, klockan 15.55: Folkhälsomyndigheten föreslår till regeringen att stoppa allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare. Det skriver Expressen.

Rekommendationen gäller stora idrottsevenemang, stora konserter, mässor och konferenser.

– Det är en smittskyddsåtgärd som kan ha effekt i det läge vi befinner oss nu, och för att vara effektiv så bör åtgärden gälla över hela landet, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

► Onsdag 11/3, klockan 15.49: Flera lag hoppar av Irstablixten

Sex finska lag har valt att hoppa av den stora handbollsturneringen Irstablixten som arrangeras i Västerås med start den 3 april, rapporterar Vlt.

– Vi har sex finska lag som hoppat av. De hade alla egen hotellbokning, och flygbiljetter eller båtbiljetter bokade. Så med tanke på det osäkra läget tog de det säkra före det osäkra. Det är så mycket pengar på spel för deras del. Men jag har inget svenskt lag som hoppat av än, säger VästeråsIrstas klubbchef klubbchef Thomas Morén till tidningen.

► Onsdag 11/3, klockan 15.29: Fyra fall bekräftade i Västmanland.

Provsvar idag visar att fyra personer i Västmanland bär på det nya coronaviruset. Personerna vistas isolerade i sina hem enligt regionens rutiner.

Personerna har alla nyligen anlänt från länder utomlands där det nya coronaviruset har spridits, två från Tyrolen i Österrike, ett vardera från Norditalien och Schweiz.

– Nu arbetar vi enligt våra rutiner. Patienterna vistas i hemmen och vi genomför smittspårning för att nå eventuella personer som patienterna kan ha haft kontakt med. Det är viktigt att betona att det vi nu fått bekräftat är fyra fall som smittats utanför Sverige och inte här i Västmanland, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Hittills har runt 300 personer provtagits i regionen och ingen av dessa har visat sig bära på viruset. Dagens resultat är de första bekräftade fallen av det nya coronaviruset i Västmanland.

– Vi har varit och är fortsatt beredda på att få fler bekräftade fall av det nya coronaviruset. Fokus för oss nu är att fortsätta arbeta med smittspårning enligt våra rutiner och därmed minska risken för att vi får fall utan utlandskoppling, säger Jan Smedjegård.

Onsdag 11/3, klockan 15.20: Attendo inför besöksstopp på äldreboenden.

För att minska risken att äldre smittas av coronavirus, är det tillsvidare stopp för besökare på Attendos sju äldreboenden i Västerås, rapporterar SVT Västmanland.

– Vi förstår att det är ett jobbigt besked för anhöriga, men anser att det är nödvändigt, säger presschef Makan Afshinnejad, till SVT.

Onsdag 11/3, klockan 14.15: Under onsdagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten berättade statsepidemiolog Anders Tegnell om hur myndigheten nu arbetar kring spridningen av corona-viruset Covid-19.

Fokuset ligger nu på att skydda äldre.

Var och en som känner att man håller på att bli sjuk, även milda luftvägsinfektioner, ska hålla sig hemma.

Folkhälsomyndigheten har under onsdagen även haft en dialog med Regeringen om frågan kring större evenemang.

– Vi har inte landat i ett svar kring den frågan. Frågan är komplex med lagstiftningen och vi hoppas få ordning kring det under dagen, berättade Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Onsdag 11/3, klockan 13.15: Med anledning av coronaviruset presenteras idag ett förslag till extra ändringsbudget. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Bland annat kommer karensdagen att slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

Förslaget till extra ändringsbudget innehåller förslag som omfattar fyra olika områden:

• Kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader

• Berörda statliga myndigheter ska stärkas

• Ekonomiskt stöd till enskilda

• Åtgärder vidtas för att understödja företag som drabbas ekonomiskt

Läs hela regeringens pressmeddelande.

Onsdag 11/3, klockan 12.40: Inget beslut om VIK:s slutspelsmatch.

Västerås Tidning pratade med VIK:s evenemangsansvarige Jacob Frankner vid lunchtid på onsdagen och han sa så här angående kvällens premiärmatch i Hockeyallsvenska slutspelsserien hemma mot Vita Hästen:

– Vi följer utvecklingen och har en plan och beredskap för de beslut som tas.

– Det är klart att vi önskar och hoppas att få spela inför fulla läktare ikväll, men vi tar givetvis detta på fullt allvar och följer de direktiv som sätts upp.

– Men just nu kan vi inte göra annat än att gå för att det blir match som planerat ikväll, säger Jacob Frankner.

Onsdag 11/3, klockan 11.05: Polisförbundets Nationella skyddsombud Patrik Danielsson har infört ett nationellt skyddsstopp för rutinmässig användning av alkoholutandningsprov vid systematiska trafikkontroller. Bakgrunden är den rådande situationen med risk för COVID-19 där personer i riskgrupper kan bli mycket svårt sjuka eller dö.

Läsa hela meddelandet.

Råd från Krisinformation.se

Sök i första hand informationen på nätet 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Vi uppmanar dig att söka information på myndigheternas webbplatser i första hand, om du inte måste ringa. 

För frågor om coronaviruset och hanteringen av utbrottet, titta i första hand på Krisinformation.se. Information finns också på Folkhälsomyndighetens webbplats,1177.se och Utrikesdepartementet.

Om du inte hittar svar på  webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. 

För sjukvårdsrådgivning kan du kontakta 1177 Vårdguiden.

På andra språk:
Teckenspråkstolkad information om covid-19
Sveriges Radios nyheter om covid-19 på olika språk

Stanna hemma om du har symtom

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra.Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. 

För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion. Du som anhörig bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom. Symtom på covid-19

Vanliga symtom är:

✔ torrhosta

✔ feber

✔ andningsbesvär 

✔ halsont

✔ huvudvärk

✔ muskel- och ledvärk

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Senaste nytt

Visa fler

BUSINESS

"Behovet hos små och medelstora företag är stort och akut"

• Lanserar nytt lån • Miljarder från regeringen Den pågående krisen påverkar många av Västmanlands små och medelstora företag kraftigt. Uteblivna intäkter slår hårt mot företagen som behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För...fredag 27/3 7:43

Västerås tillåter butiker att ha gatuförsäljning

Som ett led i att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin får butiker ha försäljning utanför butiken utan att betala avgift till Västerås stad. Det hela är ett försök som gäller från 26...torsdag 26/3 19:19

Västerås stad presenterar åtgärdspaket för de lokala företagen

• Flyttar handel till gaturummet • Upprättar ny kontaktväg • Drar ner på tillsynsbesök Coronaviruset har stora konsekvenser för Västerås lokala näringsliv. För att stötta företagen har Västerås stad tagit fram ett första paket med åtgärder.tisdag 24/3 14:41

Sätra Brunn: ”Här kan vi kan erbjuda vistelser utan trängsel”

Den välbekanta anläggningen Sätra Brunn Spa och konferens har vidtagit ett antal åtgärder för att följa rådande rekommendationer från myndigheterna för att skapa konferensmöjligheter för säkrare...måndag 23/3 10:01

SMAKFULLT

Enkelhet i fokus vid kajen: "Omtanke om råvaran"

Brasseriet Kajplats 9, K9 i folkmun, fint beläget vid Tullhuskajen vid Mälaren slog upp sina portar 2012 och har sen dess varit en välbesökt restaurang med inriktning mot fisk och skaldjur.söndag 15/3 9:49

Mr Mango har växt ur sin foodtruck på mindre än ett år

Nu är matstället redo för nya utmaningar: ”Vill ta de chanser som dyker upp” Från början var det mest tänkt som ett roligt extrajobb på sommaren. Men gänget bakom foodtrucken Mr Mango fick snabbt tänka om. Efter påsk kommer de att finnas på tre ställen i Västerås. Och...lördag 14/3 9:08

Nu har Västerås hetaste restaurang öppnat

Nytt koncept i stan – tillaga maten själv vid bordet I torsdags uppdaterades Västerås citys restaurangkarta med ytterligare en markering. Blackstone Steakhouse slog upp sina portar på Sturegatan i Sibyllas gamla lokaler. Västerås Tidning kikade in...torsdag 20/2 19:30

QUIZ

Nu är musikfesten igång – testa dina Mello-kunskaper

QUIZ: Vad kan du om Västeråsbidragen i Melodifestivalen? Under åren har ett antal västeråsare varit med och satt färg på Melodifestivalen, inte minst Loreen som gick hela vägen och vann Eurovision Song Contest med sin låt Euphoria. Frågan är hur mycket du...lördag 23/2 20:10

E-TIDNING