Moderaterna: 12 förslag för ökad trygghet i Västerås

Vi lever i en allt oroligare värld och ett Västerås där vi dagligen läser om olika våldsbrott. Moderaterna presenterar därför 12 lokala förslag för att öka tryggheten i Västerås.

  • Publicerad 14:50, 10 okt 2017

Förslagen handlar om allt från att Västerås stad måste anställa ordningsvakter i väntan på fler och synliga poliser, till att staden ska ta hjälp av västeråsarna för att kartlägga otrygga områden. I mobil-appen ska västeråsarna även ha möjlighet att föreslå åtgärder för att öka tryggheten i Västerås.

Unga personer som begått ett brott måste snabbt mötas av en reaktion från samhället. Därför föreslår Moderaterna en 24-timmarsgaranti vilket innebär att inom 24 timmar ska socialtjänsten kontakta ungdomens föräldrar eller vårdnadshavare. Genom att snabbt agera ökar möjligheten att stoppa ungdomar från att fortsätta på en brottslig bana. Socialtjänsten kan då också bistå och stödja familjen/vårdnadshavare i att hindra att den unge begår ytterligare brott.

Västerås stad ska ha ett starkt skydd mot barnpornografi på alla datorer och nätverk både offentliga och arbetsdatorer. Stadens datorer och nätverks ska inte kunna missbrukas i syfte att få tillgång till förbjudet material. Staden måste också hjälpa till och larma polis när brott begås.

Införandet av trygga stråk, kameraövervakning, ökad belysning och borttagning av buskage är också åtgärder som måste till för att öka tryggheten i Västerås.

De 12 förslagen:

1. Ordningsvakter

För att avlasta och hjälpa polisen i sitt dagliga arbete vill vi låta ordningsvakter bidra till att upprätthålla lag och ordning i Västerås. Ordningsvakterna ska, med särskild utbildning, kunna få utvidgade arbetsområden och arbeta för att upprätthålla ordningen och stärka tryggheten. Denna insats ska riktas till utvalda platser som i dag upplevs som otrygga och där oordningen är som störst.

2. Ansöka om ett förbud mot tiggeri

Under flera års tid har vi sett ett utbrett tiggeri i Västerås. Enligt Polisen finns det flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella aktörer. Det har även framkommit att EU-medborgare, vid sidan av tiggeriet, utnyttjas för bland annat prostitution. Tiggeriet har medfört otrygghet och oordning i olika delar av staden. Boplatser på gator, rastplatser och i parker har medfört sanitära olägenheter, nedskräpning och stora kostnader.

En lösning på problemet med tiggeri tycks tyvärr vara långt borta. Vi moderater kan inte stå och se på när människor fortsatt blir utnyttjade och att oordningen breder ut sig i samhället. Västerås stad måste därför ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd att införa ett förbud mot tiggeri i Västerås. Ett förbud mot tiggeri handlar inte om att förbjuda fattigdom, men ett förbud kan vara nödvändigt för att förhindra att utsatta människor utnyttjas.

Det räcker inte med att införa ett tiggeriförbud för att lösa problemet. Sverige måste arbeta hårdare för att minska utanförskapet i samhället genom att göra det lättare och lönsammare att ta ett jobb, så att fler kan komma i egenförsörjning och därmed få ett bättre liv. Samtidigt måste arbetet fortsätta med att sätta press på de EU-länder vars medborgare söker sig till andra länder för att tigga.

3. Trygghets-app

En viktig del i det trygghetskapande arbetet är kartläggningen av otrygga platser. Här måste staden använda västeråsarnas hjälp och kunskaper. Vi vill därför skapa en app som ska kunna laddas ned till mobiltelefonen. I appen ska användaren kunna rapportera in områden som upplevs som otrygga till Västerås stad, samt kunna skicka med förslag på trygghetsskapande åtgärder på den platsen.

4. 24-timmarsgaranti inom socialtjänsten

För att undvika att ungdomar fastnar i kriminalitet måste reaktionen från samhällets sida vara snabb. Särskilt om det handlar om grova brott. Desto tidigare familj/vårdnadshavare, myndigheter och kommunen ges möjlighet att agera, desto större är möjligheterna att lyckas vända utvecklingen för den unge.

Från kommunens sida handlar det framförallt om att socialtjänsten måste jobba snabbt och proaktivt. Moderaterna vill införa en 24-timmarsgaranti för ungdomar som begår brottsliga handlingar. I praktiken innebär det att socialtjänsten, tillsammans med polis, ska kontakta den unges föräldrar och/eller vårdnadshavare inom 24 timmar efter det att han eller hon har gripits för brott. På så vis har kommunen möjlighet att i ett tidigt skede bistå med hjälp till den unge själv och till familjen.

5. Uppmuntra föreningslivet
Föreningslivet och idrottsrörelsen engagerar tusentals västeråsare. Föreningslivet har stor betydelse för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, som bidrar till samhällsengagemang och ansvarstagande. För oss moderater är det viktigt att prioritera den verksamhet som riktar sig till ungdomar och vi har under mandatperioden föreslagit ökat stöd till föreningar med ungdomsverksamhet.

Idrotten har också stor betydelse för att främja folkhälsan och goda aktiva vanor hos barn och unga. Civilsamhället och föreningar har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Staden ska ta hjälp av föreningslivet för att förhindra att ungdomar påbörjar en brottslig bana. Detta är en viktig förebyggande åtgärd för att barn och unga ska ha en meningsfull fritid.

6. Alla barn ska ges förutsättningar att bygga sin egen framtid

Att skapa ett tryggt samhälle handlar inte enbart om fler poliser, kameraövervakning och hårdare straff. Om man tappar hoppet om att få jobb eller när man inte får se de vuxna i familjen gå till jobbet ökar risken för att fastna i utanförskap och att ge upp försöken att komma in på arbetsmarknaden. Det är en farlig utveckling.

Alla barn och ungdomar ska ha en egen chans att bygga en bra framtid, oberoende av kön, klass eller klan. Det är den egna ansträngningen som ska avgöra. Denna princip måste genomsyra stadens alla verksamheter. Alla är vi olika och alla har vi olika förväntningar, ambitioner och mål.

7. Ökad kameraövervakning

På platser där otryggheten är hög kan kameraövervakning vara nödvändigt. Detta handlar då dels om att öka trygghetskänslan och dels att minska brottsligheten. Enligt BRÅ har kameraövervakning starkast brottsförebyggande effekt på parkeringsplatser. Moderaterna är positiva till att såväl Bostads AB Mimer som Västerås stad har lämnat in ansökan om kameraövervakning på parkeringsplatser. Det hela har dock dragit ut på tiden och tagit för lång tid i förhållande till antalet bilbränder och skadeanmälningar som skett. Nu måste vi se till att kameraövervakning kommer på plats så snabbt som möjligt. Moderaterna är även positiva till att ansöka om kameraövervakning på andra platser med hög grad av oordning och skadegörelse

8. Flexibelt nattstopp

Alla måste kunna känna sig trygga och säkra när man ska hem på kvällen eller natten. Som en del i att stärka tryggheten föreslår Moderaterna att Västerås stad ska införa ”flexibelt nattstopp” inom kollektivtrafiken nattetid. Förslaget innebär att passagerare själva kan begära att bli avsläppta mellan två hållplatser när man så önskar. Busstoppen ska bara göras där föraren anser det vara trafiksäkert att stanna. Alla nattstopp ska göras genom de främre dörrarna i bussen och endast en person tillåts stiga av per stopp.

9. Porta hotfulla och våldsbenägna människor från offentliga byggnader

Vare sig det handlar om sexuella trakasserier, hot eller våld är det viktigt att aldrig skuldbelägga offret. Det är gärningsmannen och gärningsmannen ensam som bär ansvaret för de olagliga handlingarna i fråga. Det offentliga rummet ska vara öppet för alla, men i de fall där personer grovt missköter sig eller begår brott måste staden vara tydlig med att personen i fråga måste avlägsna sig från platsen. Vid upprepade fall av olämpligt beteende bör gärningsmannen även kunna portas från det offentliga rummet på en tidsbegränsad period.

10. Minska bostadsinbrotten genom DNA-märkning

I Västerås anmäldes 85 bostadsinbrott under första halvåret av 2017, som är i paritet med 2016 års statistik. Bostadsinbrotten minskade mellan 2015 och 2016, vilket är positivt. Men det är dock inte tillräckligt. Det måste göras mer för att bostadsinbrotten ska minska. Därför vill vi nu att Västerås stad startar ett informationsprojekt, tillsammans med polisen, i syfte att få västeråsarna att DNA-märka sina värdesaker.  

DNA-märkning har tidigare visat goda resultat. Till exempel minskade inbrotten med 35 procent i Staffanstorp efter att kommunen genomfört en informationskampanj för att få invånarna att DNA-märka sina värdesaker. DNA-märkningen består av en osynlig vätska som penslas på sakerna och som polisen sedan kan göra synlig med en UV-lampa.

11. Västerås stad ska ha starkt skydd mot barnpornografi

Staden måste göra sitt yttersta för att motverka möjligheten att se på barnpornografi på datorer som ägs av staden. Detta måste självklart också gälla allmänna datorer och stadens WiFi-nätverk som västeråsare kan använda.

Det ska inte vara möjligt att använda och utnyttja den öppenhet och de möjligheter som ett öppet nät innebär till att utnyttja barn. Det är också självklart att skoldatorer ska vara spärrade. Kommunen måste göra vad de kan för att försvåra och hindra sexuella övergrepp. Ett litet steg är att ha stadens datorer och nät spärrade.

12. Trygga stråk

Många upplever city i Västerås som otryggt på kvällar och nätter. Det är naturligtvis oacceptabelt. Vi har i flera år drivit frågan om trygga stråk. Trygga stråk innebär att till exempel stråket mellan resecentrum och city ges extra belysning, att buskage tas bort och träd beskärs, samt att stråket förses med kameraövervakning. Allt för att göra det tryggare att gå mellan strategiska platser i Västerås under dygnets alla timmar. Enligt BRÅ kan arbetet med ljussättning fungera bra som en del i det förebyggandet arbetet mot brottslighen. Vi vill därför förbättra ljussättningen främst på de stråk och platser där människor ofta passerar och som har en hög grad av otrygghet. Detta skickar signaler att området är väl omhändertaget.
 

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Senaste nytt

Visa fler

#VÅRTVACKRAVÄSTERÅS

Läsarnas bilder på #vårtvackravästerås

Se så vackert Västerås är! Här är bilder som Västerås Tidnings läsare har tagit på #vårtvackravästerås.måndag 26/3 11:50

"Vi vill visa det vackra i vårt Västerås"

Startar kampanjen #vårtvackravästerås Är Västerås Sveriges fulaste stad? – Nä, glöm det! Vi är stolta över vår stad och tycker Västerås är vackert. Det säger Västerås Tidnings chefredaktör Jonas Edberg med anledning av den omtalade...måndag 26/3 11:10

SOMMAR

Gör en pelargonresa genom Västmanland i sommar

Därför är den så populär: ”Är en blomma som inte är så krånglig” Du kanske känner till Mårbackapelargon? Doktor Vesterlund? Kärleksperlagon? Faktum är att det finns ungefär 300 arter av pelargoner – och upp emot 50 000 olika sorter i världen. Varför inte göra en...måndag 9/7 11:40

Sommartider är loppistider

Vi tipsar i jakten på fynden Här listar vi tio olika loppisar och secondhand-butiker som kan vara värda en rundtur i Västmanland. Från Arboga i väst och Ängelsberg i norr till Sala i öst, och lite guldkorn där emellan.torsdag 5/7 11:26

Smakfulla utflyktsmål i sommar

Gott om matpärlor i Västmanland Restaurangutbudet har fullständigt exploderat i Västerås under senaste åren. Men även resten av länet har sina pärlor. Här tipsar Västerås Tidning Sommar om några smakfulla utflyktsmål – där maten...måndag 25/6 19:47

Ta en guidad tur i Anunds fotspår

Strax utanför Västerås ligger ett område som heter Badelunda. Det kanske inte verkar vara mycket för världen – eller Västerås – tills en gigantisk gräskulle och stenblock i prydliga rader uppenbarar...fredag 22/6 17:58

Våga dig utanför spåret i sommar

Landslagsledaren tipsar om bra löpstigar Hon var med och startade Västerås löparklubb, har ett EM-silver som ultralandslagslöpare och är numera ledare för ultratraillandslaget. Här tipsar västeråsaren Kerstin Rosenqvist om favoritrundorna...onsdag 20/6 13:40

SMAKFULLT

Krävande och dyr druva – men också den förnämsta

Västerås Tidnings vinexpert Patric Anderson med veckans tips Sista vinspalten före sommaruppehållet och vad passar då bättre än en Pinot Noir special.torsdag 21/6 13:13

Rosé – inte bara för varma sommardagar

Västerås Tidnings vinexpert Patric Anderson med veckans tips Vad är det med oss svenskar och att vi förknippar rosévin med sommaren? Kanske för att Systembolaget just då fördubblar sortimentet och att vi därför tror att det är en sommardryck – eller kanske för...fredag 8/6 10:06

Tunga vintips – till lättare sommarrätter

Västerås Tidnings vinexpert Patric Anderson med veckans tips Mycket grillat blir det nu när vädret är på topp, men värmen gör att man ibland också vill ha lite lättare mat som passar i solen.torsdag 31/5 12:52

BYGGA NYTT

Attefallshus – extra hus utan bygglov

Birgit Friggebo och Stefan Attefall är två politiker som skrivit in sina namn på de svenska tomterna med små byggnader som inte kräver bygglov. Lagen kring friggeboden har funnits sedan 1979 och...söndag 18/2 15:23

Konsten att skapa en trädgård av en åker

Huset är nybyggt och ser precis ut som i dina drömmar. Men trädgården runtom ser mer ut som en leråker än en prunkande trädgård. Hur börjar man, vad ska man tänka på och hur får man en trädgård där...söndag 18/2 15:10

Att bygga hus – vad kostar det?

Att bygga ett hus är för många livets största affär. Och att svara på frågan vad kostnaden blir i slutändan är svårt – eftersom varje bygge är unikt. Men det finns en rad faktorer som spelar in för...söndag 18/2 14:42

TRÄNING

Här är PT-tipsen som får dig att lyckas

”Inget träningspass är onödigt” Träning är ett oslagbart sätt för att må bra i vardagen. Har du som mål att komma igång, bli starkare, smalare eller bara må bra? Här kommer fem handfasta tips från de tre erfarna personliga tränarna...fredag 26/1 15:08

Så lyckas du med din träning – Factor-Rikards tre bästa tips

”Sätt inte höga krav på dig själv” Han beskriver sig som driven, målmedveten och älskar att lära sig nya saker. Att se när andra utvecklas inom träningen tycker han är väldigt givande. Rikard Robbins är coach och delägare på Factor...fredag 26/1 14:53

FEST & HÖGTID

Inhyrd husmor ger värdarna mer tid för gästerna

Att ha en större fest och samla sina vänner är ett väldigt roligt sätt att umgås. Men det krävs en hel del arbete, både före och under festen. Som värd eller värdinna blir det ofta så att man inte...torsdag 8/3 11:55

Proffset Anne-Lie hjälper dig planera inför drömfesten ​

Bröllop, födelsedagsfest, dop. Alla fester kräver sin planering. Anne-Lie Hallkvist är namnet bakom företaget Märkbara Bröllop och Tillfällen, och hon är proffs på planering av fest.onsdag 7/3 9:45

RÄTT RÄTT

Amir testar Apotekarnes julmust

Mästerkocken Amir Kheirmand testar i Apotekarnes klassiska årsmust. Dessutom försöker han lista ut vad som är den hemliga ingrediensen i drycken.tisdag 19/12 9:38

Amirs såsskola: bechamelsås

Mästerkocken Amir Kheirmand har tagit på sig ett riktigt "såsigt" uppdag. – Jag har dragit igång en såsskola på min Youtubekanal Rätt Rätt. Vi ska gå igenom alla grundsåserna och förklara hur man gör...tisdag 7/11 16:17

Amir testar nya Gorbyssmaker

Gorbys har släppt nya smaker – Veggies och Taco. Klassikern har också kommit med ett nytt recept. Mästerkocken Amir Kheirmand och hans högra hand Alfred köpte hem dem för att testa.torsdag 12/10 18:13

QUIZ

Nu är musikfesten igång – testa dina Mello-kunskaper

QUIZ: Vad kan du om Västeråsbidragen i Melodifestivalen? Nu har 2018 års Melodifestival dragit igång! Under åren har ett antal västeråsare varit med och satt färg på tävlingen, inte minst Loreen som gick hela vägen och vann Eurovision Song Contest med sin...lördag 3/2 20:16

E-TIDNING