Tre nya naturreservat i Västmanland

Länsstyrelsen har under onsdagen beslutat att bilda tre nya naturreservat i Västmanland. Dessa är Örtjärnsskogen och Baggå i Skinnskattebergs kommun samt Rödmossen i Norbergs kommun. ​Syftet med skyddet är bland annat att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

  • Publicerad 19:10, 20 dec 2017

Beslutet om Baggå

Hedströmmen är ett relativt opåverkat vattendrag, vilket har blivit ovanligt på grund av dikning, rensning, vattenreglering, näringstillförsel, försurning med mera. Denna vattendragssträcka är särskilt värdefull då en stor del av Hedströmmens population av flodpärlmussla påträffas här. Flodpärlmusslan är rödlistad (starkt hotad) och omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv, samt åtgärdsprogram för hotade arter. Totalt har över 100 flodpärlmusslor hittats i området. Flodpärlmussla finns endast i ett fåtal vattendrag i länet och är beroende av öring för sin föryngring. Flodpärlmusslorna i området förökar sig inte, men i Håltjärnsbäcken, ett biflöde till Hedströmmen ca 1 km uppströms reservatet Baggå finns en av länets två reproducerande populationer av flodpärlmussla.

Genom att återställa rensade sträckor, tillföra lekgrus och död ved kan man återskapa större variation i vattendraget, som är flottledsrensat. På det viset återskapas lekplatser, uppväxtmiljöer och ståndplatser för öringen, vilket är nödvändigt för att på sikt återfå en föryngring av flodpärlmussla.

För att skydda och förbättra förutsättningarna flodpärlmusslan och öringen krävs att närmiljön vid vattendraget förblir relativt opåverkad.
 

Beslutet om Rödmossen

Extremrikkärr utgör en förhållandevis ovanliga naturyp på nationell nivå och förekommer än mer sparsamt i Västmanland. Den mineralrika berggrunden i kalkstråket mellan Norberg och Fagersta ger upphov till flera botaniskt intressanta naturtyper och en mycket särpräglad vegetation som vid Rödmossen är exceptionellt artrik och hyser ett stort antal mindre allmänna och ovanliga arter, varav ett flertal är upptagna på den nationella rödlistan.

Fastmarksskogarna runt mossen fungerar i första hand som skydds- och buffertzoner för de prioriterade våtmarkerna. Samtidigt har dessa marker ett stort egenvärde då de till stora delar utgörs av överhållna gamla blandskogsbestånd där för mångfalden viktiga substrat och strukturer så som gamla träd, död ved, flerskiktade trädskikt, etc. förekommer i betydligt större utstäckning än i ”normal” skog.

Beslutet om Örtjärnsskogen

Området hyser stora arealer naturvårdsintressant skog. Skogarna är gamla, till stora delar olikåldriga och saknar i många delar spår efter sentida skogsbruksåtgärder. Tillgången på lågor och annan död ved är överlag god och på flera platser ovanligt rik. Skogsbeståndens egenskaper och höga naturvårskvalitéer bekräftas av den stora mångfalden av arter, varav ett flertal är naturvårdsintressanta och upptagna på den nationella rödlistan över skyddsvärda arter.

De biologiska värdena ligger till grund för att frågan om naturreservatsbildning väckts och är starkt knutna till den äldre skogen, de ostörda miljöförhållandena och de naturliga successionerna. Områdets biologiska mångfald och de prioriterade bevarandevärdena skulle påverkas negativt, och därmed hotas, om det genomfördes skogsbruksåtgärder eller vidtogs andra åtgärder i området som påverkade skogen, vegetationen eller på annat sätt förändrade miljöförhållandena i området på ett sätt som inte överensstämmer med naturtypernas naturliga utveckling.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Senaste nytt

Visa fler

VÄSTERÅSAREN

Vem vill du ska bli Västeråsaren 2017? Lägg din röst här!

SMAKFULLT

Drinkarna som förgyller festen

Liva upp vintermörkret med lite festliga drinkar! Agnes Viklund är bartender på populära nattklubben Nya Hattfabriken i Västerås. Hon delar här med sig av sina bästa tips för att gör dig till kung...tisdag 19/12 9:45

Bartendern med stans bästa utsikt

Tips: Georges fem bästa drinkar Västerås och Sveriges högst belägna cocktail- och pianobar Sky Bar, hittar man på Hotel Plazas 24:e våning. I baren hittar man den glada bartendern George Kakaji. – Härlig arbetsplats med underbara...lördag 21/10 21:50

”Vi kallar det kort och gott junkfood de luxe”

SMAKFULLT Smarriga hamburgare, kall bärs och toppfotboll på storbildsskärm är en oslagbar ”combo” för många. Ett koncept som är lyckat för sportbaren Allstar på Punkt i Västerås. – Vi erbjuder ett vardagsrum...tisdag 17/10 11:20

KURSER & UTBILDNINGAr

Karriärväxling gav ny tjänst och en inspirerande vardag

Petra: Jag har aldrig ångrat mitt val Att göra en karriärväxling blir för många ett startskott till en nytändning i arbetslivet. En som vågade ta steget är Petra Kolsvik. Efter nästan 20 år som handläggare på Försäkringskassan tog hon...söndag 14/1 9:00

Över 100 utställare – redo att rekrytera

Årets Rekryteringsmässa hålls på ACC 13 februari Den 13 februari är det dags för årets Rekryteringsmässa – en plats där arbetsgivare, utbildningssamordnare och arbetssökande möter varandra. Mässan arrangeras samtidigt i Västerås och Eskilstuna. Med...lördag 13/1 15:00

Här är yrkena som gynnas av den starka konjunkturen

Analytikern: Det krävs för att få ett jobb under 2018 Gymnasieutbildning är fortfarande en nödvändighet för att få jobb i Västmanland trots att Arbetsförmedlingens prognos för kommande år visar på att det kan bli över tusen nya jobb i Västmanland 2018.lördag 13/1 13:00

RÄTT RÄTT

Amir testar Apotekarnes julmust

Mästerkocken Amir Kheirmand testar i Apotekarnes klassiska årsmust. Dessutom försöker han lista ut vad som är den hemliga ingrediensen i drycken.tisdag 19/12 9:38

Amirs såsskola: bechamelsås

Mästerkocken Amir Kheirmand har tagit på sig ett riktigt "såsigt" uppdag. – Jag har dragit igång en såsskola på min Youtubekanal Rätt Rätt. Vi ska gå igenom alla grundsåserna och förklara hur man gör...tisdag 7/11 16:17

Amir testar nya Gorbyssmaker

Gorbys har släppt nya smaker – Veggies och Taco. Klassikern har också kommit med ett nytt recept. Mästerkocken Amir Kheirmand och hans högra hand Alfred köpte hem dem för att testa.torsdag 12/10 18:13

QUIZ

Känner du igen dig i gamla Västerås?

QUIZ: Vecka 19. Testa dig själv! Här är ett antal bilder från gamla Västerås. Se om du känner igen dig.fredag 12/5 9:39

E-TIDNING