I fredags var det studenten. Och redan igår skrev många av de nybakade studenterna in sig på Arbetsförmedlingen. Men trots det, och trots att företagen i länet ser ett ökat rekryteringsbehov, väntas arbetskraftsbristen öka under 2017-2018. Foto: Peter Hoffström

Stor brist på arbetskraft väntar i länet

Näringslivet i Västmanland ser positivt på framtiden. Under 2017 och 2018 väntas 2400 nya jobb. Men samtidigt ökar arbetskraftsbristen. "Stor utmaning".

  • Publicerad 14:22, 13 jun 2017

Optimismen om marknadsutvecklingen i Västmanlands län är fortsatt stark. Det visar vårens intervjuundersökningar med länets näringsliv som Arbetsförmedlingen gjort.

Starkast jobbtillväxt väntas inom den privata och den offentliga tjänstesektorn. Sysselsättningen beräknas ha ökat med 1300 personer när året summeras och ytterligare 1100 personer under 2018.

- En fortsatt starkt konjunktur innebär förutsättningar för fler nyanställningar det kommande året, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen.

Svårare att rekrytera

Men vårens intervjuundersökningar visar också att arbetskraftsbristen ökar i länet, något som påverkar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera. Inom vård, skola och omsorg finns stora behov och det är också områden där stora pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren. 

Mot slutet av 2018 väntas arbetslösheten i länet summeras till 9,3 procent, cirka 12 200 personer. Andelen personer som bedöms ha en utsatt ställning på arbetsmarknaden utgör 80 procent av samtliga inskrivna arbetslösa, vilket kan jämföras med rikets andel på 75 procent.

- Inflödet av nyanlända innebär ökat arbetskraftsutbud vilket i grunden är positivt då det möjliggör en ökad sysselsättning. Initialt innebär dock detta att arbetslösheten blir kvar på en relativt hög nivå. Även de som saknar gymnasieutbildning möter en tuffare arbetsmarknad, säger Marcus Löwing.

Utmaningen på länets arbetsmarknad

I ett pressmedelande skriver Arbetsförmedlingen:

"Matchningen till arbete och utbildning har blivit en allt större utmaning då en växande andel, både privata och offentliga verksamheter, har fått svårare att hitta arbetskraft – samtidigt som det sker en ökning av antalet arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden".

- Det är viktigt att alla samhällets aktörer ser till att denna arbetskraftsresurs tas tillvara. Fullföljda gymnasiestudier ökar chanserna betydligt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger Fredrik Svensson, sektionschef för Arbetsförmedlingen i Västerås.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.