Fler unga i jobb. Ungdomsarbetslösheten i Västmanlands minskar från 15,5 procent av arbetskraften i mars 2016 till 13,9 procent i mars 2017. En minskning med 242 personer. Foto: Maskot/Folio

Arbetslösheten bland unga minskar i länet

Arbetslösheten fortsätter minska i länet. I mars 2017 var 12 016 personer arbetslösa eller 9,4 procent. Ungdomsarbetslösheten fortsätter sjunka samtidigt som det sker en ökning av antalet arbetslösa utrikesfödda. – Det starka arbetsmarknadsläget kommer allt fler ungdomar till del, säger Marcus Löwing på arbetsförmedlingen.

Foto: Mostphotos

Arbetslösheten minskar för de som är födda i Sverige men fortsätter öka för utrikesfödda. Antalet arbetslösa med längre arbetslöshetstider har ökat med fyra procent jämfört med samma månad 2016 och uppgår nu till 5 264 personer. Det är 44 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten minskar från 15,5 procent av arbetskraften i mars 2016 till 13,9 procent i mars 2017. En minskning med 242 personer.

– Det starka arbetsmarknadsläget kommer allt fler ungdomar till del. Det ser vi resultatet av nu och det är väldigt positivt. Samtidigt ökar andelen inskrivna arbetslösa unga som saknar en avklarad gymnasieutbildning vilket visar på betydelsen av att gå klart gymnasiet, säger Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen.

I slutet av mars omfattade etableringsuppdraget totalt 2 937 deltagare varav 2 415 inskrivna arbetslösa. Av dessa var 984 kvinnor och 1 431 män. För ett år sedan omfattade etableringsuppdraget totalt 2 053 inskrivna arbetslösa.

I slutet av mars månad hade 2 875 personer ett arbete med stöd, vilket är 175 fler jämfört med året innan. Av dessa omfattades 2 275 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Trygghetsanställning och lönebidrag är de största insatserna för personer med funktionsnedsättning (omfattande 1 027 respektive 943 personer).

Så ser det ut

Kort om arbetsmarknaden för Västmanlands län, mars 2017. (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016).

9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 12 016 personer (12 042) varav 2 415 inom etablering (2 053). 13,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,5).* Sammanlagt 2 007 personer (2 249) varav 514 inom etablering (350). 5 820 personer var öppet arbetslösa (5 967) varav 1 625 inom etablering (1 599) 6 196 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 075) varav 790 inom etablering (454). 663 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (615) varav 75 inom etablering (74). 1166 personer fick arbete (1 154) varav 55 inom etablering (33). 69 personer varslades om uppsägning (16).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Det starka arbetsmarknadsläget kommer allt fler ungdomar till del.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.