DETALJPLAN. Den nya detaljplanen innehåller 270 nya bostäder söder järnvägen mot Dingtuna kyrka och skola. Foto: Hans Rönnbäck/Uppsala Akademiförvaltning

Så ska Dingtuna växa

270 nya bostäder kan byggas i Dingtuna i framtiden med den nya detaljplanen för Österby 1:2. I torsdags tog byggnadsnämnden beslut om att skicka ut detaljplanen på samrådsremiss.

– Det är den felande länken, säger byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby (C) och drar med handen över den nya detaljplanen som möjliggör bebyggelse söder om järnvägen och tåghållplatsen i Dingtuna.

Med den felande länken menar Kallsäby att skolan som ligger långt från befintlig bebyggelse knyts samman med samhället.

Planer sedan länge

Planer om byggnation i området har funnits länge. Stadsbyggnadskontoret har under arbetets gång med den nya detaljplanen hittat skisser som är närmare 20 år gamla.

– Dingtuna är den enda satellitorten som du snabbast kan ta dig till centrum. Det tar 8 minuter med tåg, säger Lars Kallsäby (C), ordförande i byggnadsnämnden.

Olika fastighetstyper

Detaljplanen som nu går ut på samrådsremiss innehåller möjligheten att bygga flera olika typer av fastigheter. Enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus.

Byggnation av både förskola, skola, äldreboende och gruppbostad ges utrymme i det nya bostadsområdet.

Om allt går som det ska i arbetet med den nya detaljplanen kan beslut om fastställande av planen tas på byggnadsnämndens sammanträde i april 2018 för att sedan vinna laga kraft i maj samma år. Första spadtaget i området kan således tas under 2018.

– Det här är det största som hänt Dingtuna på länge, säger Kallsäby.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.