Mima stöttar de sjukaste patienterna

I april förra året startades Mima, Medicinsk intermediärvårdsavdelning, på Västerås sjukhus. Avdelningen har haft flera positiva effekter – från att ha varit ett projekt är Mima nu en permanent avdelning på medicinkliniken.

– Alla är väldigt nöjda med Mima och eftersom det finns ett stort behov av de vårdplatserna kommer avdelningen att vara kvar, säger Josefin Viklund Kamienny, överläkare kardiologi.

Region Västmanland är inte ensamt om att ha skapat en avdelning för svårt sjuka patienter som till exempel behöver täta provtagningar eller mycket övervakning. Det finns liknande avdelningar i Uppsala, Gävle, Linköping och Stockholm. Men på Västerås sjukhus har man tagit fram en egen bemanningsmodell som rullar på tre veckors intervall.

Ger kunskapsutbyte

– De flesta sjuksköterskorna har en hemmaavdelning på medicinkliniken där de är schemalagde i tre veckor. Därefter arbetar de tre veckor på Mima. Så roterar alla, vilket gör att det blir ett kunskapsutbyte och generell kompetenshöjning avdelningarna emellan, berättar Jessica Erkers, enhetschef medicinkliniken.

Snabba insatser

Mima har tre vårdplatser där patienterna genomsnittligt har ett dygns vårdtid och avdelningen är dygnet runt bemannad med sjuksköterskor. Tanken är att de svårast sjuka patienterna snabbt ska få intensiva vårdinsatser på avdelningen för att sedan kunna slussas vidare.

– Förutom att patientsäkerheten är högre så har även sjuksköterskornas arbetssituation förbättrats eftersom patienterna är samlade på en plats. Mima är även en karriärmöjlighet för sjuksköterskorna eftersom de kan utvecklas inom yrket, vilket gör det mer sannolikt att de stannar kvar på medicinkliniken, säger Josefin Viklund Kamienny.

Patienterna på Mima kan vara KOL-drabbade som behöver andningsstöd eller personer som är kraftigt medvetandepåverkade och behöver övervakning.

Befintliga resurser

Region Västmanland har inte fått några nya medel för att driva Mima, satsningen finansieras genom att sjukhuset omfördelat sina resurser i den befintliga budgeten.

– Det har varit mycket jobb med att starta avdelningen, men vi som jobbar där trivs väldigt bra. Sjuksköterskorna lär sig otroligt mycket, kunskap som de tar med sig tillbaka till sina hemmaavdelningar. Det kunskapsutbytet som blir genom att personalen roterar är en stor vinst, menar Carolina Ahlinder, enhetschef medicinkliniken.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.