Foto: ARKIV

Här är stadens handlingsplan för flygplatsen

I slutet av förra året fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla Västerås flygplats samt förtydliga att det behövs en tydlig ekonomisk uppföljning. Nu finns en handlingsplan klar och dokumentet ligger nu hos kommunstyrelsen för att fatta beslut på onsdag.

Handlingsplanen med inriktning på åren 2017 till 2023 innehåller sju åtgärder som skulle förbättra resultatet för Västerås flygplats.

”Stadens erbjudande”: Stärka Västerås attraktionskraft. 

Kostnad: 75 000 kronor i konsultkostnad för PR-paket.

✔ Bearbeta ägardirektiv: Bearbetning av ägardirektivet och vara tydlig vad staden vill att bolaget ska uppnå.

Kostnad: 0 kronor.

Långsiktig affärsplan: Flygplatsens styrelse ska med bolagets ledning ta fram en 3 till 5-årig affärsplan med strategier och aktivitetsplaner.

Kostnad: 0 kronor.

✔ Förutsättningar för fraktflygplats: Utredavilkenaffärspotential som finns för att flygplatsen ska kunna bli en fraktflygplats. En utredning kan vara klar under 2019.

Kostnad: 250 000 kronor.

Alternativ flygplats: Möjlighet att bli en alternativ flygplats till Arlanda och Bromma. I dag hindras det på grund av att flygplatsen håller öppet med hänsyn till den egna trafiken. Alternativ flygplats används om vädret eller andra händelser försvårar eller hindrar flygbolag att landa.

Kostnad: 0 kronor.

✔ Breddadsamverkan och finansering: Dialog med Region Västmanland om samverkan kring flygplatsen i regionens sammanhang. Utreda om möjligheten att fler aktörer kan bli delägare och finansiärer.

Kostnad: 0 kronor.

✔ Statlig finansiering: Ta fram en strategi för att i framtiden kunna ta del av statligt stöd till regionala flygplatser.

Kostnad: 0 kronor.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.